На 18 януари 2019 г. от 09:30 ч Фондация „Виа Понтика” съвместно с Природонаучен музей Бургас и ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ организира „Академия за еко детективи”.

Самото събитие ще има интерактивен подход към изследванията на околната среда и изменението на климата в района на Бургаските влажни зони. Подрастващите ще се запознаят с последиците от изменението на климата и ще помогнат за трансформирането на нашето поведение чрез решаване на казуси, свързани с опазването на влажните зони.

Интерактивните игри като „Кутията на мистериите“ и „Намирането на органичното решение“ ще насърчат творчеството и критичното мислене в решаването на актуални екологични предизвикателства.

 

Академия за еко детективи