Други названия: белоочка, биволе

Описание

Белооката потапница е с дължина на тялото 40-46 см, размах на крилете около 65 см. Тегло: 680-800 г. Дълголетие:8 години.

През размножителния период мъжкият е с блестящи тъмнокафяви глава и страни, а гърдите и подкрилията отстрани са контрастиращо чисто бели. Имат жълти очи.По време на полет са видими белият корем и кръговият пласт бяло. Женските са с по-мътни цветове и са по-кафяви от мъжките, очите им са тъмни.

Много тихи птици, освен по време на размножителния сезон, когато мъжкият издава едва доловим звук „чук-чук“, а женската гъргори „гаа“.

Плува и се гмурка добре.

Разпространение и местообитание

Туркестано-медитерански вид с фрагментиран ареал в умерената климатична област на Палеарктика, в степите, полупустините и южната горска зона на Западна Европа, Северна Африка, Монголия. Гнездовият диапазон на птицата е от Иберийския полуостров и Източен Магреб до Западна Монголия, на юг до Арабския полуостров. В западните страни популацията вече е оскъдна, локализирана, а и изчезнала в някои от тях. Белооката потапница зимува в Средиземноморския басейн и около Черно море, по-малък брой мигрира в Африка на юг от Сахара през долината на Нил. Източните птици зимуват в Южна и Югоизточна Азия.

В  България  е гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. В края на XIX в. е широко разпространен и многоброен, срещащ се често по р. Дунав и Черноморското крайбрежие. От средата на XX в. се наблюдава спад в числеността.

Обитава предимно по-плитки рибарници, блата и микроязовири с мозаечно разположена растителност или големи тръстикови масиви с малки водни огледала и канали, с полегати брегове и тинести плитчини и хидрофитна растителност. По време на миграции – разнообразни влажни зони. При зимуване – езера, язовири и малки морски заливи по Черноморското крайбрежие.

Хранене

Тази птица е предимно вегетарианец, като се храни главно със семена и водни растения, които събира на водната повърхност или на брега. Това не пречи, както повечето патици, да допълва диетата си с безгръбначни, насекоми и техните ларви, ракообразни, мекотели. Активна е предимно сутрин и вечер. През деня се отдава на безделие по плитчините или във водата.

Гнездене

Това са общителни птици, по-малко социални от другите видове патици, но често през зимата могат да образуват големи колонии с други гмуркащи се. Белооката потапница  е моногамна и връзката й с партньора обикновено трае един сезон. Започва да гнезди през втората половина на май. Гнездото си построява винаги в непосредствена близост до водата, често на малки островчета или купчини стара тръстика. Снася от 6 до 14 жълто-зеленикави яйца. Мъти 25-28 дни женската. Малките се излюпват достатъчно развити, за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно, но започват да летят след 55-ия ден. Полова зрялост достигат на едногодишна възраст.

Природозащитен статус

Защитена по ЗБР. Включена в Червената книга.

 

 

 

 

Белоока потапница (Aythya nyroca)