Bio Blitz

Един ден на открито, посветен на биоразнообразието и устойчивото развитие! БиоБлицБургас (BioBlitzBurgas) е събитие, което се фокусира върху намирането и идентифициране на най-много видове от флората и фауната в рамките на един ден край едно от най-красивите български езера – Вая, намиращо се до град Бургас. Инициативата ще се проведе на 04 юни 2016 г. на брега на езерото Вая (Бургаско езеро) между кварталите Долно и Горно Езерово, гр. Бургас.

Сборният пункт е определен при бариерата на рибовъдно стопанство Вая (вж. картата), където на всеки участник ще бъде даден комплект шапка, форма за проучване, химикал и тениска. За всички любители на природата ще бъдат организирани безплатно посещение и лекция от експерти-ботаници и зоолози, за да научат повече за техниките на теренните проучвания, навиците, поведението и жизнения цикъл на организмите, които обитават езерото Вая и околностите му, както и как да откриват растенията, птиците и животните близо до тях, включително в градска среда.

Разделени на групи, оборудвани с фотоапарати, камери, бинокли и лупи, и придружени от специалисти, участниците ще бъдат отведени в различните зони, за да търсят и изучават формите на живот в тази приказно красива територия. Накрая те ще попълнят листа за проучване и ще обсъдят какво са научили и наблюдавали.

БиоБлицБургас се организира от Фондация «Виа Понтика» като част от Европейската седмица на устойчивото развитие. Целта на събитието е да се повиши информираността за значението на биоразнообразието и връзката му с качеството на живот. Това е една покана към жителите на града и техните гости, да прекарват свободното си време на открито, както и да се култивира постоянен и близък контакт с природата у младите хора.

БиоБлицБургас – 04.06.2016 г.