ПОКАНА

 

 

 

ПРОЕКТ
 
 „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter
eMS Ref No: BSB –
552

ПОКАНА

 

За набиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Събиране и предоставяне на специализирана информация относно водните течения в българската черноморска акватория, техните характеристики, цикличност, периодичност, както и вида и степента им на натоварване с отпадъци, вкл.  данни по отношение размера и източника на замърсяване, по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter,  референтен номер: 552,  Договор № 91173/08.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Фондация „Виа Понтика“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Събиране и предоставяне на специализирана информация относно водните течения в българската черноморска акватория, техните характеристики, цикличност, периодичност, както и вида и степента им на натоварване с отпадъци, вкл.  данни по отношение размера и източника на замърсяване, по  проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“, който се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да получим представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта  може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:

 1. 1. Кратко описание на дейността на кандидата.
 2. Капацитет на кандидата за изпълнение на договора за услуга – информация за дейности през последните 3 години, препоръки, референции или договори за събиране и/или анализ на информация от проведени научни изследвания и/или наблюдения.
 3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики.
 4. Предлагана цена.

 

Срок за представяне на офертите: 30 Октомври, 2018

Офертите се изпращат по имейл: [email protected]

Или на адрес: гр. Бургас, ул. „Петрова нива“ № 20

Офертите ще бъдат отворени на 31 октомври, 2018

 

С уважение,

Ина Агафонова

Ръководител на проекта

ENVI каза „Да“ на 35 процента рециклирано съдържание в пластмасовите бутилки

 

FEAD (Европейска федерация за управление на отпадъците и екологичните услуги) приветства вота на ENVI (Комисия на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните) на 10 октомври с който се изменя предложението за директива за намаляване на въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда (Директива за“ пластмасите за еднократна употреба „).

FEAD напълно подкрепя доклада, който ще направи задължително да се произвеждат съдове за напитки, състоящи се от най-малко 35 процента рециклирана пластмаса до 2025 г:

„Това предложение, както се потвърждава в доклада, ще насърчи създаването на стабилен пазар за рециклирани материали, както и ще осигури кръгово използване на пластмаси. Това е ключов инструмент в преориентирането на все по-нарастващото производство на продукти за еднократна употреба, докато рециклируемите такива не следват същата тенденция. Събирането до 90 на сто от пластмасови бутилки през 2025 г., както се предлага в директивата, е приветствана първа стъпка, но няма да бъде достатъчна, за да се насочат пластмасовите пазари към по-малко бутилки за еднократна употреба. Проектирането за рециклируеми опаковки е необходимо за улесняване на рециклирането и е необходим силен сигнал, за да се стимулира както предлагането на рециклируеми пластмаси, така и търсенето на рециклирани пластмаси. Докладът  на Европейския парламент, за включването на най-малко 35 на сто рециклирана пластмаса в производството на опаковки за напитки е ключова първа стъпка в тази посока и ние напълно подкрепяме включването му в правния текст.

 

Нашата индустрия е готова

 

Наистина, около 10 милиарда евро ще са необходими, като стойност на инвестициите в нашия сектор за иновации и разширяване на разделното събиране, сортиране и рециклиране за всички пластмаси, на равнище ЕС. Нашата индустрия е готова да направи необходимите инвестиции, ако има законодателни мерки, които гарантират значително поглъщане на пластмасовите рециклиращи материали; което става още по-необходимо, с всяка изминала минута, с оглед на китайската забрана за внос на определени отпадъчни потоци. Да пресъздадем визията на една нова икономика за пластмаси в реалност ще изисква обединени усилия в цялата стойностна верига на производството на пластмаси.

FEAD се надява, че положителният вот от 10 октомври на комисията ENVI, ще доведе до също толкова положителен вот на 23 октомври по време на пленарната сесия, когато дойде време всички членове на Европейския парламент да гласуват, за да решат дали искат задължителното рециклирано съдържание в пластмасовите бутилки да бъде част от тяхното наследство. Това е последна възможност на Европейския парламент да вземе решение преди края на мандата им: ако не стане сега, ЕС ще загуби най-малко три години “

Източник: FEAD

 

ООН за бързи действия по климата

 

Светът ще трябва да предприеме бързи действия, ако иска да ограничи затоплянето на климата до 1,5 градуса по Целзий, заявиха експерти на ООН за климата и предупредиха, че има значителни рискове, ако този праг бъде надхвърлен, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Междуправителствената експертна група по климатичните промени, която е лауреат на Нобелова награда за мир, публикува в южнокорейския град Инчеон доклад от 728 страници, в който описва подробно благоприятното въздействие върху времето, човешкото здраве и екосистемите на Земята, ако световните лидери успеят да ограничат в бъдеще предизвикваното от хората затопляне до половин градус по Целзий, вместо възприетата цел от 1 градус по Целзий.

Учените прогнозират, че ако това стане, от недостиг на вода ще страдат два пъти по-малко хора, отколкото сега; ще има по-малко смъртни случаи и заболявания, дължащи се на жега, смог и инфекциозни заболявания; нивото на моретата и океаните ще се покачи с 10 см по-малко; ще има значително по-малко горещи вълни, проливни дъждове и суша; ледената покривка на Западна Антарктика няма да се разтопи необратимо; повечето коралови рифове ще бъдат спасени.

„За някои хора това е без съмнение въпрос на живот или смърт“, заяви Натали Махоуолд от университета Корнел, която е една от авторите на доклада.

През 2010 г. участниците в международните преговори за климата приеха целта да се ограничи затоплянето до 2 градуса в сравнение с прединдустриалната епоха, напомня АП. Това бе наречено „целта от 2 градуса“.

През 2015 г., когато бе договорено историческото Парижко споразумение за климата, беше определена двояка цел: 2 градуса по Целзий и по-високата цел от 1,5 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха. Целта от 1,5 градуса бе по настояване на уязвимите страни, които нарекоха целта от 2 градуса „смъртна присъда“.

classa.bg

 

Глифозат – убиецът на пчели

 

И все пак глифозат не е чак толкова безобиден, за колкото се приема. Хербицидът дори може да е една от причините за високата смъртност при пчелите, показват нови данни.

 

За глифозат много се спори, защото съществува подозрението, че предизвиква рак. Ново изследване в САЩ хвърля светлина върху друг предполагаем страничен ефект на този хербицид. Учени от университета в Тексас са изследвали въздействието на глифозата върху пчелите и правят извода, че хербицидът представлява сериозна опасност за тези насекоми.

При първия експеримент учените захранили пчелите със захарен разтвор, в който бил примесен глифозат – в концентрацията, която той се среща и в природата. Контролна група пчели получила само захарен разтвор без глифозат. Учените маркирали пчелите с различни цветни точици, за да могат да ги различават в кошера.

Три дни по-късно пчелите, поели глифозат, изгубили част от полезните бактерии в червата си. Учените заключават от това, че глифозатът може би унищожава бактериални култури в червата на пчелите, а това отслабва имунната им система. На което пък, според тях, се дължи масовото измиране на пчели по света.

Предпочитано средство за борба с плевелите

Широкоспектърните хербициди, съдържащи глифозат, например „Раундъп“ на „Монсанто“, са истински унищожители на плевелите. Глифозатът се използва вече от 40 години. Всяка година само в Германия се изпръскват над 5 хиляди тона глифозат – в частни градини, в градски паркове, край железопътни линии. Най-големи количества от този хербицид се използват в селското стопанство: близо 40% от обработваемата земя в Германия се третира с глифозат.

За нуждите на изследването учените маркирали пчелите с различни цветове

Привържениците и противниците на глифозата разгорещено спорят дали и в какви концентрация е вреден хербицидът, разработен през 1950 година от концерна „Монсанто“. Водят се стотици съдебни дела по жалби на хора, които твърдят, че са се разболели от рак вследствие от контакт с глифозат. Многобройните студии, търсещи отговор на този въпрос, досега не дават еднозначни резултати. Според Агенцията за борба срещу рака на Световната здравна организация (СЗО), глифозатът „навярно предизвиква рак“. Други служби, включително здравните власти в Германия и в Европа, не са единодушни по въпроса. Европейският настоява най-късно през 2022 година глифозатът да бъде забранен. През 2017 година Еврокомисията препоръча лицензът на хербицида да бъде удължен за пет години. Тоест, ново решение ще има през 2022.

Заплаха за биологичното разнообразие и за животните

По-малко спорни от въпроса, дали глифозатът предизвиква онкологични заболявания, са неговите въздействия върху околната среда. Германското Министерство на околната среда е обезпокоено от факта, че хербицидът убива безразборно растенията. Също и тези, които са от жизнено значение за животните. Еколозите предупреждават за опасността от възникване на монотонни земеделски площи без насекоми и птици. Наскоро Европейската агенция за химикалите ECHA окачестви глифозата като препарат, който не причинява рак, но пък „предизвиква тежки увреждания на очите и при дълга употреба е отровен за водните организми.

В Германия 40 процента от обработваемите площи се третират с глифозат

Особено обезпокояваща е новината, че хербицидът може да е вреден за пчелите, чиято популация и без това е намаляла драстично в много части на света. В Китай, например, започнаха да опрашват ябълковите и крушовите дървета на ръка, тъй като няма достатъчно пчели. Вероятно комбинацията от различни фактори е причината за измирането на пчелите. Към тях експертите причисляват вредители като акара Вароа, липсата на достатъчно хранителни вещества, заради употребата на химически продукти за растителна защита, както и променените климатични условия.

Още един елемент от пъзела

Новото изследване обаче свързва директно употребата на глифозат с измирането на пчелите. Учените са установили, че пчелите умират по-често ако техният чревен микробиом е бил под влиянието на глифозат и ако са били изложени на един определен патоген – бактерията Serratia marcescens. При експеримента, половината от пчелите със здрав микробиом, са били живи и на осмия ден, след като са били изложени на въздействието на патогена. Но само една десета от пчелите, чиито микробиом е бил променен чрез глифозат, са оцелели. Затова учените препоръчват да не се пръска глифозат върху цъфтящи растения, за да не се застрашават пчелите.

classa.bg

В Бургас се проведе еко семинар по изпълнението на международен проект за почистване на Черно море

 

В експоцентър „Флора“ на град Бургас се проведе еко семинар на тема „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“ , в който взеха участие изтъкнати учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

 

 

Семинарът беше открит от Севдалина Турманова, заместник областен управител, професор в университета „Проф.д-р А. Златаров” и регионален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта. Приветствени думи поднесе и Руска Бояджиева, заместник кмет по европейски политики и околна среда. В семинара участват също и представители на РИОСВ – Бургас  и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

 

 

Семинарът е част от изпълнението на проекта „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “. Самото име на избраната дискусионна тема е предизвикателство и със сигурност изразените мнения в рамките на този форум ще бъдат един много сериозен  принос  към  определянето  на целите, ползите и начините за успешно осъществяване на проекта, който е по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ на ЕС, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ и ще се изпълнява съвместно с Община Бургас и партньори от Румъния (Университет на Констанца) и Грузия (Държавен университет на Тбилиси), като водещ партньор е Фондация „Виа Понтика“, България. Осъществява се изцяло с финансовата подкрепа на ЕС.

 

 

Проектът  стартира през втората половина на месец август 2018 г. и ще продължи 30 месеца до февруари 2021.Основната му цел e намаляване на замърсяването на Черноморския басейн  чрез проследяване  и анализиране на основните отпадъчни потоци и изпълнение на пилотни дейности за почистване на предварително определени райони от морски отпадъци. По време на изпълнението ще бъде разработена също компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел е да се предвидят техните движения, методика за идентифициране на горещи точки и насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване.

 

 

Основните теми, които се разискваха през първия ден на семинара бяха : „Зауствания и брегови емитери“, „Замърсяване на Черно море с пластмасови отпадъци“, „Пластмасите и лагуните по света – какви са опасностите за Черно море“, „Дистанционни и визуални наблюдения на морските отпадъци“, „Мониторинг на морските отпадъци по българското Черноморие“ , „Мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно. Методи за пробонабиране, разпространение и оценка“ и „Представяне на проект More Care, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция“.

 

 

През втория ден бяха разгледани и дискутирани: „Отпадъците в Черно море – отговорността на хората пред устойчивото развитие на морската екосистема“, „Оценка на риска от замърсяване в Черно море“,“Корабите като източник на замърсяване на Черно море с твърди отпадъци“, „Как ние, като потребители, влияем на замърсяването на Черно море и какво всеки от нас може да направи още сега“, „Опръстеняването като метод за изследване миграцията на птиците и някои интересни резултати от опръстеняване, проведено в резерват Атанасовско езеро“,  „Замърсяване с пластмаси на Черно море“ (дистанционно от Германия) и „Екологични проблеми на Черно море“.

 

 

По време на семинара се водиха оживени дискусии, включително по основните въпроси, които са предмет на форумa.

 

 

Самото име на избраната тема е предизвикателство и със сигурност изразените мнения в рамките на този форум ще бъдат един много сериозен  принос  към  определянето  на целите, ползите и начините за успешно осъществяване на проекта по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, финансиран от ЕС.

 

 

 

 

Пресконференция по повод стартирането на проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“

 

В заседателната зала на община Бургас от 10.00 часа на 27.09.2018 се проведе начална пресконференция по повод стартирането на проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“, който е финансиран от оперативната програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Водещ партньор на проекта е фондация „Виа Понтика“ съвместно с Община Бургас, Университетът в Констанца, Румъния и Държавният университет на Тбилиси в Грузия.

С помощта на мултимедийна презентация г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет по европейски политики и околна среда в Община Бургас и г-жа Ина Агафонова, председател на Управителния съвет на фондация „Виа Понтика“, запознаха присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.

 

 

Основната цел – разработването на иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море,  насочена към опазване чистотата на Черно море и крайбрежните райони, както и специфичните цели на проекта ще се реализират от партньорите от трите държави, които да анализират натоварването, да проследят основните замърсяващи потоци и да извършат почистване на отпадъци в избрани застрашени райони. Наличната информация ще бъде събрана в обща база данни, като проектът има за задача да открие пътя на основните потоци отпадъци, да ги свърже с въздушните и морските течения и да локализира потенциалните точки на концентрация. За постигането на тази задача ще бъде направена компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел е да се предвидят техните движения. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване.

 

 

По време на изпълнението ще бъде разработена също Методика за идентифициране на горещи точки и Насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта.

Стартиралият вече проект през втората половина на месец август 2018 г. ще продължи 30 месеца до февруари 2021.

Пресконференцията бе отразена широко в медиите. 35 от тях запознаха читателите, слушателите и зрителите си с проекта, неговата функция, инициативите и очакваните резултати.

 

 

Следващото събитие по проекта е семинар на тема „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“, който ще се проведе в експоцентър „Флора“ в периода 2-3 октомври 2018 г. В него ще вземат участие изтъкнати учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

 

 

Как гъбичките могат да спасят света

 

Семейство от здравни супергерои, чиито възможности варират от борба с рака до почистване на замърсяването: посрещнете скромните гъбички.

Гъбички(фунги) са всички членове на група еукариотни организми, неподвижно прикрепени, без хлорофил, листа и стъбла и включващи микроорганизми като дрожди и плесени, както и по-познатите гъби.(Б.пр.)

Гъбичките са навсякъде, но ние не знаем колко са те точно. Според проучване от 2011 г. може да има около 5,1 милиона. Те са едновременно приятел и враг: източници на лекарства и болести.

Гъбите, може би най-лесно разпознаваемата форма на гъбичките, са приветствани като най-новите суперхрани, но някои експерти твърдят, че гъбичките дори имат потенциал да спасят света от най-лошите крайности на човечеството.

Подобни открития са още едно напомняне за това как биологичното разнообразие на нашата планета е от съществено значение за здравето и благосъстоянието на всичко, което се намира върху нея. Ето защо са необходими проекти като „Тропически горски алианс 2020“, глобално партньорство, което обединява правителства, частния сектор и организации на гражданското общество за спиране на обезлесяванетос цел защита на нашия естествен свят.

 

 

10 фантастични факти за гъбичките:

1. Гъбичките често се описват като „петото царство на живота на Земята“; те не са нито растения, нито животни, микроби, нито протозои. Техните спори могат да преживеят екстремни температури, радиация и дори извънземно пространство: през 1988 г. руските космонавти забелязаха, че нещо се разраства извън титановия кварцов прозорец на космическата станция Мир – и се хранят през него. Това се оказа гъбичка.

 1. Най-големият жив организъм на планетата ни е една гъба от вида Armillaria, известна като „медна гъба“, поради сладкия вкус. Намира се в района на Сините планини в Орегон, Америка, тежи около 22 000 паунда (9 979 кг) и се разпростира на забележителните 3.8 мили (3.8 километра).
 2. Гъбичките живеят навсякъде: във водата, в дърветата, в почвата, във въздуха – и в телата ни. Учените са започнали да оценяват колко важни са малките, микроскопични организми – включително гъбичките, които живеят по нашата кожа и в червата за нашето здраве. Изследванията за т.нар. микробиоми са концентрирани главно върху бактериите, но експертите смятат, че гъбичният еквивалент – микобиома – може да играе важна роля за здравето на нашата имунна система.
 3. Гъбите имат страхотен вкус, но са несмилаеми, ако не са сготвени. Готвенето освобождава основни хранителни вещества, от които се нуждаем за здравословен живот, включително протеини, витамини B, C и D и селен (което помага за предотвратяване на рак). Те са добър източник на желязо, мед, рибофлавин, ниацин и съдържат диетични фибри. Една портобелова гъба може да съдържа повече калий, отколкото един банан.
 4. И двата вида-гъбички, годни за консумация и негодни за консумация, са били използвани за медицински цели в продължение на хиляди години. Например старогръцкият философ Хипократ, основателят на съвременната медицина, използвал Fomes fomentarius, вид, намиращ се по дърветата, за заздравяване на рани; Calvatia gigantea, или гигантска пърхутка, е била използвана от местните американци за спиране на кървенето.
 5. Penicillium- група от плесени (тип гъбички), формира основата на пеницилина, лекарство, което е спасило безброй животи, след като е разработено в края на 20-те години на миналия век.
 6. Форма на дървесна гъба е призната като възможна защита срещу биохимични оръжия, включително едра шарка и антракс. Такива свойства има гъбичката, известна като Laricifomes officinalis, когато се намира на лиственица и Fomitopsis officinalis, а когато се развива на дугласка ела, смърч и бучиниш, е устойчива на грипни вируси. Въпреки че е местен вид за Европа и Северна Америка, тази гъбичка става все по-рядка; още една причина е да разгледаме по-добре как защитаваме нашето растително и животинско биоразнообразие.
 7. Основната работа на повечето гъбички е да поддържат естествения свят. Заедно с бактериите, гъбичките са важни като разграждащи средства в почвената хранителна мрежа. Те превръщат органичната материя, която трудно се смила във форми, които могат да се използват от други организми. Техните нишки – или хифези – физически свързват почвените частици заедно, което помага на водата да влезе в почвата и увеличава способността на земята да задържа течността.
 8. Експерти твърдят, че здравите корени на растенията са заразени с гъбички и зависими от тях. И те смятат, че някои видове гъбички могат да облагодетелстват някои дървета, поради което многоот тях могат да бъдат намерени под трепетлики, брястове и дъбове. Връзката между растенията и гъбичките е взаимно изгодна: гъбичките се изхранват от растенията, в които живеят, докато техните хифи защитават домакините си от паразити като насекоми и вредни микроорганизми.
 9. Фунгите дори биха могли да помогнат да спасим света от замърсяване. Някои видове, като например стридената гъба, произвеждат ензими, които разграждат въглеводородите в нефта. Някои от тях могат да абсорбират тежки метали като живак и дори да разграждат полиуретанови пластмаси. Учените също експериментират, за да видят дали някои видове гъбички биха могли да абсорбират радиацията след ядрени бедствия.

Автор: Adam Jezard (Адам Джезард), Formative Content
Мненията, изразени в тази статия, са на самия автор, а не на World Economic Forum (Световeн икономически форум).

weforum.org

Най-голямото почистване на океана започна с 20 млн. доларовата система „Pac-Man“, която трябва да изяде пластмасата от „Големият тихоокеански боклук“

 

 

 • От Ocean Cleanup са разработили система за почистване на пластмасата на стойност 20 млн. долара
 • Системата 001 е разположена извън залива на Сан Франциско за двуседмичен пробен период
 • Системата се състои от плаващ бум, който се извива в U-образна форма в океана. Като „Pac-Man“, бумът ще изяде боклука и ще го задържи в извитата си форма
 • Щом се напълни, идва корабът,взема боклука и го транспортира на сушата
 • Системата е разработена да се справи с „Големият тихоокеански боклук“, разположен между Калифорния и Хавай, който съдържа 1,8 трилиона парчета отломки
 • Ако всичко е успешно, в рамките на следващите пет години системата може да почисти половината от боклука

 

Най-голямото почистване на световния океан в момента е в ход в Тихия океан, като се стреми да събере до 150,000 паунда боклук през първата година и в крайна сметка да се справи с „Големият тихоокеански боклук“ разположен между Калифорния и Хавай.

 

 

В събота, Ocean Cleanup, неправителствена организация, оглавявана от холандския изобретател Boyan Slat (Боян Слат), разгърна амбициозната си система от $ 20 милиона извън залива на Сан Франциско за няколко седмици пробен период преди да започне официално работа.

 

 

Проектът представлява 2 000-метров безпилотен плаващ бум във водата, предназначен да се закриви във формата на U, бутан от теченията и като „Pac-Man“ изяжда боклука и го държи в структурата си.

В рамките на пет години организацията се надява, че бумът, наречен Система 001, ще почисти половината от една зашеметяваща купчина плаващ боклук в голямата територия на Тихия океан между Калифорния и Хавай, състояща се от около 1.8 трилиона парчета разпръснати отломки, от които най-малко 87 000 са пластмасови, според „Ню Йорк Таймс“.

 

 

Боклукът е толкова масивен, че е открит от космически спътници и се разпростира на 1,6 милиона квадратни километра.

След като бумът събере боклука, идва корабът, взема боклука и го транспортира до земята за сортиране и рециклиране.
Ако всичко върви добре, бумът ще бъде закаран до средата на октомври при територията с боклука, разположена на почти 1,400 мили от брега.

Компанията публикува снимки от първия си тест в събота, написвайки: „Ясно синьо небе и спокойни води, идеални условия за извършване на първата инсталация на System 001 на тестовата площадка. Тихоокеанският период започва.“

 

 

Ocean Cleanup е основана през 2013 г. от Slat, който е само на 18 години. Сега  на 24години, той се надява, че технологията ще „отърве световните океани от пластмаса“.

В събота той каза: „Определено никога не съм бил толкова уверен в шансовете за успех, както съм днес“.
Проучването е от първостепенно значение, тъй като за първи път бумът ще бъде изпробван в открития океан – обект на силни ветрове, корозивна солена вода и други екологични пречки. Освен това ще разкрие потенциални усложнения, които не могат да бъдат предвидени в симулационните модели.

 

 

Бумът е предназначен да улови пластмасата в U-образнта крива, а също така има непроницаема дълбочина от 10 фута от мрежата, за да улавя останки, плаващи под водата. Мрежата е проектирана да бъде къса, така че рибата да може да плува под нея.

 

 

„Има опасения, че не можете да премахнете пластмасата, без да премахнете части от морския живот едновременно. Ние знаем от риболовната индустрия,че ако сложим някаква структура в открития океан, тя действа като устройство за събиране на риби, „казва главният учен в Ocean Conservancy (Океанската консервация) George Leonard (Джордж Леонард) пред „Таймс“.

 

 

Системата за очистване на океана е първата по рода си и първото фирмено усилие за почистване на боклука в огромен мащаб.
Неправителствената организация се подкрепя от съоснователя на PayPal Peter Thiel (Питър Тиел) и главния изпълнителен директор на Salesforce.com Benioff (Марк Бениоф), според Forbes.

Marlene Lenthang For Dailymail.com

(Марлене Лентанг за Dailymail.com)

Засиленият „зелен растеж“ може да добави 26 трлн. долара към глобалната икономика: проучване

Един човек сърфира пред вятърната ферма Бърбо Банк близо до Ню Брайтън, Великобритания, 3 септември 2018 г., РОЙТЕРС / Фил Нобл

 

ОСЛО / ЛОНДОН (Ройтерс)- Засиленият „зелен растеж“ може да добави 26 трлн. долара към световната икономика до 2030 г., твърди проучване, публикувано в сряда, което се опитва да разсее страховете, че пренасочването от изкопаемите горива ще подкопае растежа.

„Зелен растеж“ е термин за описание пътя на икономическия растеж, който използва природните ресурси по устойчив начин. Той се използва глобално, като алтернативна концепция на типичния индустриален икономически растеж.

Американският президент Доналд Тръмп например заяви миналата година, че оттегля САЩ от Парижкото споразумение за климата, защото то налага определяните от него „драконови финансови и икономически ограничения“ върху страната му.

В същото време Глобалната комисия по икономиката и климата (Global Commission on the Economy and Climate), която включва бивши държавни ръководители, бизнес лидери и икономисти, казва, че има „безпрецедентна инерция“ към по-зелен растеж, която ще засили заетостта и икономиките на страните.

Дръзките действия към климата може да донесат общи нетни ползи в размер на 26 трлн. долара от сега до 2030 г. – сума, която няма да бъде генерирана, ако бизнесът продължи, както обикновено, казва Комисията.

„Все още има усещане, че преминаването към нисковъглероден курс ще бъде скъпо“, казва водещият автор на проучването Хелън Маунтфорд за Ройтерс. „Това, което се опитваме да направим с този доклад, е веднъж завинаги да забием пироните в ковчега на тази идея“.

Проучването на Комисията добавя подробни прогнози, след като през 2014 г. тя публикува доклад, за да подчертае икономическите възможности, които се отварят, при отдалечаването от изкопаемите горива.

По-умните инвестиции в по-чиста енергия, градове, храни и употреба на земите, вода и индустрия може да генерират 65 млн. нови работни места през 2030 г., което се равнява на работните сили на Египет и Великобритания взети заедно, показва проучването.

С пренасочването от изкопаемите горива към по-чистите енергии, например вятърната и соларната енергия, може да се избегнат 700 хил. преждевременни смъртни случая в следствие на замърсяване на въздуха през 2030 г., добавя докладът.

Проучването препоръчва по-високи цени на емисиите от въглероден двуокис от по 40-80 долара за тон до 2020 г. за големите икономики.

Реформи с цел предоставянето на субсидии в енергийния сектор, заедно с по-високи въглеродни цени, може да носят държавни приходи от по 2,8 трлн. долара годишно, се казва още в проучването.

Бившият президент на Мексико Фелипе Калдерон, който е почетен председател на Комисията, коментира, че проучването е „манифест как можем да превърнем по-добрия растеж и по-добрия климат в реалност“.

Тръмп, който се съмнява, че причинените от човека емисии от парникови газове са основната причина за климатичните промени и иска вместо това да насърчи развитието на въглищната индустрия, заяви, че Парижкото споразумение от 2015 г. може да струва 2,7 млн. работни места в САЩ до 2025 г.

Докладът обаче прогнозира, че загубените позиции в САЩ в областта на изкопаемите горива могат лесно да бъдат компенсирани от ръст на заетостта при възобновяемите източници и строителството. Според проучването 476 хил. души сега работят във вятърната и слънчевата енергетика в САЩ.

Въпреки сигналите за климатични промени докладът казва, че „не постигаме напредък достатъчно бързо“, за да ограничим повишаването на температурата, което се свързва с повече наводнения, горещи вълни, пожари и покачващо се морско равнище.

 

Алистър Дойл, Нина Честни
Редактор Дейвид Щамп

reuters.com

ПОКАНА

 

ПРОЕКТ
 
 „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter
eMS Ref No: BSB –
552

 

ПОКАНА

За набиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Събиране и предоставяне на специализирана информация относно водните течения в българската черноморска акватория, техните характеристики, цикличност, периодичност, както и вида и степента им на натоварване с отпадъци, вкл.  данни по отношение размера и източника на замърсяване, по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter,  референтен номер: 552,  Договор № 91173/08.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Фондация „Виа Понтика“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Събиране и предоставяне на специализирана информация относно водните течения в българската черноморска акватория, техните характеристики, цикличност, периодичност, както и вида и степента им на натоварване с отпадъци, вкл.  данни по отношение размера и източника на замърсяване, по  проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“, който се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да получим представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта  може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:

 1. 1. Кратко описание на дейността на кандидата.
 2. Капацитет на кандидата за изпълнение на договора за услуга – информация за дейности през последните 3 години, препоръки, референции или договори за събиране и/или анализ на информация от проведени научни изследвания и/или наблюдения.
 3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики.
 4. Предлагана цена.

 

Срок за представяне на офертите: 30 Октомври, 2018

Офертите се изпращат по имейл: [email protected]

Или на адрес: гр. Бургас, ул. „Петрова нива“ № 20

Офертите ще бъдат отворени на 31 октомври, 2018

 

С уважение,

Ина Агафонова

Ръководител на проекта