Фондация „Виа Понтика“ ви кани на отбелязването на Световния ден на влажните зони

Всяка година на 2-ри февруари светът отбелязва Международния ден на влажните зони. И този път Бургас се включва в инициативата с няколко интересни събития, организирани от Фондация „Виа Понтика“, съвместно с Община Бургас и РИОСВ-Бургас. Патрон е г-жа Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“.

На 29 януари  в Експоцентър „Флора“ от 14 часа ще се проведе информационен ден и представяне на мобилно приложение за мигриращи птици, разработено съвместно с деца от еко клуб „Капитан Планета“ към ОУ „А. Г. Коджакафалията“.

Друга интересна част от програмата е представянето на победителите в комикс конкурса с екологична насоченост на тема „Супергерои в опазванена влажните зони и околната среда“.

Повече за събитието ще научите от Ана Янчева – координатор „Проекти“ към Фондация „Виа Понтика“. Тя беше гост в предаването Палитра“

Красимира Тодорова

radioburgas.net

 

25 години Природен парк „Странджа“

 

Екипът на Фондация „Виа Понтика“ посети честването на 25-тата годишнина от основаването на Природен парк „Странджа“. Събитието се проведе на 24 януари от 11:00 ч. в зала „Петя Дубарова“, Културен център „Морско казино“ Бургас.

Откриването предизвика възхита с изпълнението на химна на Странджа планина – „Ясен месец веч изгрява“ в изпълнение на талантливи деца от фолклорна формация. Поздравителни адреси от Министерство на земеделието, храните и горите, сдружения, неправителствени организации, бивши директори и съмишленици засипаха екипа на природен парк „Странджа“ с пожелания за все по-стойностни дела и изяви.

 

 

Областният управител на Бургас г-н Вълчо Чолаков и г-жа Диана Саватева, заместник-кмет за култура, туризъм и спорт, поднесоха своите пожелания и заявиха желание за професионална подкрепа в предстоящите инициативи на природен парк „Странджа“.

 

 

Всички гости, приятели и любители на природата „попътуваха“ във времето със кратка ретроспекция в спомени от създаването на природния парк. Усмихнати снимки и цитати от книгата за посетители ни напомниха колко важна е мисията на колегите ни и как трябва да работим във взаимодействие и обединени в обща грижа за природата.

Благодарим за поканата и хубавите емоции!

Дни на влажните зони 2020 в Бургас

 

На 29 януари Фондация „Виа Понтика“, Община Бургас и РИОСВ Бургас съвместно стартират инициативите на Дните на влажните зони 2020, за да отбележат и популяризират Световния ден на влажните зони 2020.

Те ще предоставят възможност на всички участници в конкурс за комикси с екологична насоченост да представят своите творби. Изложба ще запознае широката общественост със Световния ден на влажните зони за 2020 г. Кампанията ще повиши осведомеността сред жителите и посетителите на града по всички чувствителни въпроси и предстоящи дейности, свързани със запазването на процъфтяващия живот във влажните зони в Бургаски регион.

Местни експерти и доброволци ще „тренират супергерои“ в борбата за опазване на влажните зони и биоразнообразието, разпространявайки посланието сред участниците, че всеки един от нас може да стане „герой на деня“ чрез споделена отговорност и адекватно отношение към опазването на природата.

Конкурс и изложба на комикси „Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда“

С оглед на мотото за 2020 година „Биоразнообразието във влажните зони е от значение“, Фондация „Виа Понтика“ стартира през месец ноември cконкурс за комикси сред всички училища и учебни заведения в област Бургас. Темата е: „Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда“. Развихрете своето въображение и ни изпратете своите предложения за супергерои в споделената им грижа за природата!

В сърцето на град Бургас, Фондация „Виа Понтика“ и Община Бургас ще предоставят възможност на всички участници в конкурса за комикси с екологична насоченост да представят своите творби. Изложбата ще запознае широката общественост със Световния ден на влажните зони за 2020 г. Кампанията ще повиши осведомеността сред жителите и посетителите на града по всички чувствителни въпроси и предстоящи дейности, свързани със запазването на процъфтяващия живот във влажните зони в Бургаски регион.

 

Най-много зимуващи водолюбиви птици – по Черноморието и край Дунав

Най-много зимуващи водолюбиви птици у нас са регистрирани по Черноморско крайбрежие и река Дунав. Това сочат резултатите от 44-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. 

Поради по-топлото време беше установена значително по-ниска численост, в сравнение с миналата година. Към момента са обработени около 80 на сто от данните, а те показват, че общата численост на установените видове птици е 247 908 индивида, като през миналогодишното преброяване техният брой е бил 361 933 индивида, а през 2018 г. значително по-малко или едва 130 000 индивида. Трите най-многочислени вида птици във водоемите в страната са зеленоглавата патица (31 902 инд.), обикновената лиска (29 921 инд.) и световно застрашената кафявоглава потапница (19 180 инд.).

Събитието стана възможно благодарение на участието на 41 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), ловни сдружения и представители на други неправителствени организации, които успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Екипите успяха да наблюдават и преброят едва 3300 големи белочели и 322 от световно застрашените червеногуши гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответно 120 000 големи белочели и 3500 червеногуши гъски.

От световно застрашените водолюбиви видове птици, освен червеногушите гъски и кафявоглавите потапници, са установени – 18 ушати гмуреца, 4 кадифени и 427 тръноопашати потапници. Сред интересните наблюдения са 5 сиви жерава в района на рибарници Хаджи Димитрово, обикновена гага и над 4000  средиземноморски буревестници в района на нос Емине, рекорден брой белооки потапници (около 40 инд.) в района на язовир Розов Кладенец, 3 кадифени потапници в Софийско, 741 къдроглави пеликана, 341 розови фламинги и 40 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера.

Специално внимание бе обърнато и на зимуващите пойни и тундрови лебеди, тъй като събитието съвпадна с Международното преброяване на двата вида. Нашите екипи успяха да установят 1216 пойни и 157 тундрови лебеда.

Радващ е фактът, че тази година повече от 80% от екипите използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждането на данните, благодарение на което бяха събрани близо 5000 записа и което спомогна изключително много за бързото обобщаване на резултатите.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. То се осъществява едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Според последните данни популациите на някои от световно застрашените видове като малката белочела гъска и кафявоглавата потапница продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

darikradio.bg

Обединени за по-чисто Черно море

 

На 10 януари 2020 г. по инициатива на участниците в проекта Marlena BSB139 се проведе среща между представители на проекти по програмата ENI за трансгранично сътрудничество за черноморски басейн 2014-2020 г. в България, а именно RedMarLitter BSB 552- „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море “, Marlena BSB 139 „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“и Zewsges BSB257- „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда”. Срещата се проведе в град Бургас. Тези три проекта се финансират по първата покана за представяне на предложения по съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 , Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

В съответствие с общата цел на тази програма за подобряване на благосъстоянието в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместна защита на околната среда, всички участници решиха да предприемат действия към по-нататъшно сътрудничество, за да гарантират, че изпълнението и основните цели ще бъдат достигнати и дори надхвърлени.

Фондация Виа Понтика предостави Меморандум за сътрудничество за предвидения обмен на знания, ноу-хау, информация за базата данни и резултатите от мониторинга. Съгласно документа, който ще бъде подписан от Фондация Виа Понтика, Сдружение Зелена Странджа, Община Малко Търново и Съвет за развитие на туризма в Община Несебър, всички страни ще подобрят и увеличат информационния поток за:

–  Анализ на степента на замърсяване на басейна на Черно море
– Резултати от действия за мониторинг и идентифициране на натоварването с отпадъци и акумулирани точки
– Идентификация на „горещите точки“
– Оценка и повишена осведоменост относно общите предложени мерки

По време на срещата беше създадена работна група, която ще акцентира върху следните полезни действия:

– Обмен на информация за всички проекти на съответните уебсайтове на проектите по приоритет 2.2.
– Обмен на достъп и насоки за бази данни и интерактивни платформи, разработени по проектите
– Обмен на информация при спазване на съответното законодателство на заинтересованите групи в региона на Програмата, вкл партньори от други страни в трите проекта.

Целта на работната група е да се реализират и насърчат полезни дейности с подкрепата на ЕС в региона. Всеки заинтересован участник е повече от добре дошъл да се присъедини и да подкрепи нашите общи усилия за намаляване на речните и морските отпадъци в басейна на Черно море! Моля, обадете се на +359899840138 или пишете на [email protected]

Европейски Зелен договор

Image result for european green deal"

Стремежът е  Европа да бъде първият неутрален за климата континент!

Да станем първият в света неутрален за климата континент до 2050 г. е най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време. За да постигне това, Европейската комисия представя европейския Зелен договор, най-амбициозния пакет от мерки, които трябва да дадат възможност на европейските граждани и предприятия да се възползват от устойчивия зелен преход. Мерките, придружени с първоначална пътна карта на ключовите политики, варират от амбициозно намаляване на емисиите, до инвестиране в авангардни изследвания и иновации, до опазване на естествената среда в Европа.


Подкрепен от инвестиции в зелени технологии, устойчиви решения и нов бизнес, Зеленият договор може да бъде нова стратегия за растеж на ЕС. Включването и ангажираността на обществеността и на всички заинтересовани страни е от решаващо значение за нейния успех.

Преди всичко европейският Зелен договор посочва пътя за точен и социално справедлив преход. Той е проектиран по такъв начин, че да не остави никой индивид или регион назад от голямото преобразяване, което предстои.

Всичко за европейския Зелен договор може да намерите ТУК

europa.eu

 

Климатична катастрофа в Европа предвиждат учените

Climate disaster in Europe predicted by scientists

 

Учени от Университета в Гронинген и Утрехтския университет в Холандия прогнозираха, че дрейфът на Северния Атлантически океан, който е продължение на Галфстрийма, може да промени посоката си през следващите 100 години, което ще има катастрофални последици за Европа, информира съобщение за печата, публикувано на EurekAlert !.

 

Това изображение показва циркулацията в Атлантическия океан, която транспортира сравнително топла вода от Мексиканския залив до северозападна Европа.

 

Увеличените валежи и топящите се ледници в Гренландия поради глобалното затопляне увеличават количеството на прясна вода в горните слоеве на Северния Атлантически океан. Учените обаче подозират, че стопената вода от Гренландия и прекомерните валежи могат да попречат на северноатлантическият поток, който пренася топла вода от Мексиканския залив към Европа. Подобни промени според учените могат да провокират силно охлаждане в Европа, тъй като именно това течение позволява да се поддържа сравнително мек климат в Северния Атлантически океан и Северозападна Европа.

Симулации на учени от Университета в Гронинген и Утрехтския университет показаха, че натрупването на прясна вода не може през следващите 1000 години напълно да обезсили северната част на Атлантическия океан, което носи топла вода в бреговете на Северна Европа и смекчава климата на местно ниво. Учените оценяват вероятността от подобно развитие на събития на 15%, но самите те признават, че конструираният модел не отчита влиянието на топящия се лед в Арктика, което само би увеличило заплахата от тези промени. Резултатите бяха публикувани на 30 декември в списанието Scientific Reports.

Източници: kentron.am, eurekalert.org

 

Сърфисти и приятели правят акция „Чиста Коледа“ под мотото:“Черно море без пластмаса и бетон“

 

Ентусиастите от сърф училище „Акаша“ и техни приятели завършиха годината по изключително атрактивен начин. Сърфистите, които стоят зад кампанията за чисто море Wind2Win и блогърът Никола Бобчев от Lessplastic Bulgaria, организираха зимно почистване на плаж  Аркутино в навечерието на Коледа.

Тазгодишното участие в акция „Чиста Коледа“ е под мотото:“Черно море без пластмаса и бетон“.

Пред бТВ Владимир Димитров от Сдружение „Зелена Странджа“ каза, че плажът, който е бил добре почистен през юни, се е превърнал отново в сметище. По надписите и по вида на отпадъците си личи, че повечето са от Турция, от Румъния, от Украйна, уточнява той.

При морските бури се изхвърлят тонове отпадъци на брега. Само за около час доброволци напълниха с боклуци десетки чували. Част от отпадъците чрез реките попадат в морето, каза репортерът Лора Стаматис, размахвайки капачка от шоколадов десерт, дошла от Турция.

Над 60% от отпадъците, изхвърлени от Черно море по крайбрежието, са пластмаса.
Това показва проучване на Басейновата дирекция. Обследвани са 10 от най-големите, но безстопанствени плажни ивици по Черноморието.

„Това са продукти от ежедневието, от бита – сламки, бъркалки, прибори… Повишава се екологичната култура на обществото, информираността, хората стават по-внимателни“, обяснява началникът на отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ Мирослава Робинсън. Резултатите показват, че общият брой и теглото на морските отпадъци по брега намаляват.

Изследването не обхваща зимата, а точно тогава морето изхвърля най-много боклуци, отчитат екоорганизации. При последния си поход в резерват Ропотамо активисти от „Зелена Странджа“ установяват, че един от заливите е заринат от отпадъци.

Учените в Бургас работят по проект за намаляване на пластмасовите частици в акваторията на Черно море.

„Идеята е да получаваме информация за вида на замърсяването, да можем да оценим нивата и да работим с ефективни мерки за тяхното минимизиране“, казва регионалният представител на БАН проф. Севдалина Турманова, която е и председател на Общинския съвет в Бургас.

Първата стъпка е забраната за използването на пластмаса от туристите на остров Света Анастасия.

След края на днешната акция, която организаторите са нарекли „Чистата Коледа“, част от събраните отпадъци, които са подходящи за арт инсталации, бяха отделени и с тях от 16:30 ч. W Експозиционен център “Флора” в Бургас, бе изработена атрактивна коледна украса. За арт работилницата в Морската градина организаторите са предвидили коледен дрес код.

Финалът е безплатната прожекция на филма „Море на вятъра“, който лятото бе показан в турне на много места в страната. След него е отделено и време за дискусия по темите за Черно море.

 

Публична покана от Фондация Виа Понтика

Обект на процедурата е: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с твърди морски отпадъци в целевата територия” Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите отпадъци в целевата територия“

Изисквания и документи:

1-Zapoved otkrivane_

2_publichna_pokana_VPF_hotpoints_model

3-tech_spec_hotpoints_modeling_final_

4-Metodika_-_ot_spots_model_-_RedMarLitter_

5-Iziskvania_kam_ofertite_

6-Obrazec 2-Oferta

7-Obrazec_1_opis

8-Obrazec 3- Declaracia EIK

9-Obrazec 4-Declaracia chl 12 ot PMS 160

10-Obrazec 5-Administrativni svedenia

11-Obrazec 6-Declaracia podizpalniteli

12-Obrazec 7-Declaracia konsorcium

13-Obrazec 8-Spravka obsht oborot

14-Obrazec 9-Spisak na izpalnenite uslugi

15-Declaracia chl 12 al 9 ot PMS 160

16-Declaracia ZIFODRY16-Proekt na dogovor