Мерки за намаляване на морските отпадъци

 

На 20 Февруари 2020 г., в град Бургас, в Експозиционния център „Флора“ на Приморския парк, зала № 2, бе проведен информационен ден по Покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2  „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“, организиран от програмния оператор към програма „Опазване на околната среда“.

Членове на екипа на Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter BSB552, който се изпълнява съвместно с Община Бургас, Университет на Констанца-Румъния, Държавен университет на Тбилиси- Грузия и водещ партньор Фондация Виа Понтика-България, посетиха събитието.

Приветствени слова от заместник министър Атанаска Николова и проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет гр. Бургас, дадоха старт на презентационния панел, с фокус: обсъждане на основни понятия, допустими кандидати и партньори, партньорско споразумение, попълване на бюджет и други специфични условия.

„През тази година България е насочила усилията към опазването на уникалното опазване на Черно море, за да развиваме качествен туризъм, рибарство и аквакултури и да направим нашите градове по-чисти и атрактивни. По данни на Европейската комисия между 150 хил. и 500 хил. тона отпадъци на година попадат в световните океани и морета. Затова на дневен ред са проблемите с микро пластмасите, които преминават и в нашия организъм. Затова сме насочени към местните власти, които да включат активно гражданите да осъществяват тази политика. Бъдете активни в подготовката на проектните предложения.“, каза зам.-министър Атанаска Николова.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.

Малката грантова схема финансира проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. В синхрон с всички предприети мерки по проекта РедМарЛитър и в желанието си да обогати и надгради създаденото сътрудничество с други партньори по оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, Фондация Виа Понтика активно следи всички възможности за решаване на този проблем от международно значение.

Излезе каталогът на пощенските марки 2019, съдържащ иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки

Излезе каталогът на пощенските марки 2019 с подробна информация и изображения на всички български марки и блокове, отпечатани през 2019 г.

Между тях е и иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки с четири от най-красивите видове водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие – розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

 

Това беше едно от събитията, с които Фондация Виа Понтика отбеляза Световния ден на влажните зони – 02 февруари и популяризира богатството от биологично разнообразие в едни от най-важните и значими за България влажни зони – Бургаските, за да промени отношението на хората към защитените територии и да насочи обществената енергия към осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към биоразнообразието и видовете, за да има чиста природа и за поколенията след нас.

Кои са наградените деца, участвали в конкурса „Екопауър“

 

По повод 2 февруари, Световния ден на влажните зони, Фондация „Виа Понтика“ и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ организираха „Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс с екологична насоченост на тема: Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда.

 

 

Журито на конкурса в състав: Митко Иванов – художник и историк, г-жа Милена Ярмова, главен експерт РИОСВ и Ана Янчева координатор проекти на Фондация „Виа Понтика“ работи с изключителен професионализъм и позитивизъм и отличи следните участници:

 

 

  1. Катрин Скарлева, НБУ „Михаил Лъкатник“ – ваучер за безплатно посещение на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, настолна игра и рекламни материали
  2. Виктория Стоянова, ОУ „Любен Каравелов“ – настолна игра и рекламни материали
  3. Пресиян Танчев, ОУ“ Христо Ботев“, кв. Сарафово – настолна игра и рекламни материали

 

 

Освен предвидените награди за първите три места осигурени от Фондация „Виа Понтика“, главен експерт Милена Ярмова от РИОСВ Бургас и доц. д-р Светла Далакчиева от Природонаучен музей-Бургас също изявиха желание да отличат няколко творби с нестандартни награди.

 

 

Двата колектива, Натали, Андрея и Алекс от ОУ „А.Г. Коджакафалията“ и Деян, Йоана, Яна, Самуел, Ивета и Неделчо НБУ „Михаил Лъкатник“, които представиха електронен и акварелен комикс ще имат възможност да прекарат един ден на работа в съответните институции, за да се запознаят с дейността на експертите по опазване на влажните зони и околната среда.

Специална награда от РИОСВ -раница „Млад природозащитник“ получи и Тео Гоцев, ОУ“А.Г. Коджакафалията“

 

 

Изложбата от творбите на младите творци в Експозиционен център „Флора“ Бургас, създадени за конкурса за комикси с екологична насоченост, предизвика голям интерес и одобрение сред бургаската общественост.

Младите граждани на Бургас вдъхновено отбелязаха Световния ден на влажните зони 2020

 

Днес, 07.02.2020, в Експозиционен център „Флора“ Бургас, Фондация „Виа Понтика“ съвместно с Община Бургас и РИОСВ Бургас откри Дните на влажните зони 2020. В качеството си на пълноправен член на Wetlands International и в координация с Рамсарската конвенция, по повод 2 февруари- Световния ден на влажните зони, Фондацията организира всяка година кампания за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони. Темата за 2020 година е Влажни зони и биологично разнообразие“.

 

 

Събитията, които тази година закъсняха с няколко дни поради грипната ваканция, се провеждат под патронажа на г-жа Йорданка Ананиева, зам. кмет по образование, здравеопазване и социални дейности. Те стартираха с информационен „Екопауър“ ден. Над 50 души – ученици, преподаватели, родители, представители на неправителствени организации и институции взеха дейно участие във форума.

 

 

Сюжетната линия на събитието бе посветена на темата „Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда“, като подрастващите имаха възможност да представят творби за комикс конкурс с екологична насоченост, да изслушат лекции за богатството на животинския и растителен свят във влажните зони на Бургаски регион, да споделят впечатления и идеи за опазването на околната среда. Експерти, преподаватели и заинтересовани групи представиха и защитиха посланието, че всеки може да е герой на деня в споделена грижа за природата, биоразнообразието и влажните зони. С иновативен похват, вместо академично, лекторите проведоха обученията на гостите – „супергерои“ в опазване на влажните зони и и околната среда, като увлекателно разказаха на участниците за значението на влажните зони и биоразнообразието и направиха събитието незабравимо за малките умници.

 

 

Децата от екоклуб „Капитан Планета“ към ОУ“ А. Г. Коджакафалията“ представиха проект на игра-мобилно приложение за мигриращи птици, което разработват съвместно с Фондация „Виа Понтика“ и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Похватът, в който деца презентират на деца може да бъде определен като изключително успешен от гледна точка на достъпност и стимулираща конкуренция.

 

 

Изложбата от творби на младите творци, създадени за конкурса за комикси с екологична насоченост прдизвика голям интерес и одобрение. Специално жури имаше нелеката задача да  отличи най-добрите произведения.  Освен предвидените награди за първите три места осигурени от Фондация „Виа Понтика“, главен експерт Милена Ярмова от РИОСВ Бургас и доц. д-р Светла Далакчиева от Природонаучен музей-Бургас също изявиха желание да отличат няколко творби с нестандартни награди. Двата колектива, които представиха електронен и акварелен комикс ще имат възможност да прекарат един ден на работа в съответните институции, за да се запознаят с дейността на експертите и сами ще оценят, че Супергероите в опазване на влажните зони и околната среда никак не са само на хартия.

 

 

Фондация „Виа Понтика“ изказва специални благодарности на журито на комикс конкурса в състав Митко Иванов – художник и историк и г-жа Милена Ярмова, главен експерт РИОСВ, които работиха с изключителен професионализъм и позитивизъм!

 

 

Искрени благодарности и за дарителите: поета Стоян Дамянов и Международен търговски и културен център „Геопан“ в лицето на д-р Стефан Пейков!

 

 

Трябва да се отбележи също участието, всеотдайността, радостта и енергията на директорите, учителите, социалните работници и доброволците, които прегърнаха идеята и вдъхновиха децата да творят и да предизвикват с нестандартни герои, диалози и решения за съхранение на природните ресурси.

 

 

Тъй като конкурсът се радва на изключително голям интерес, всички получени творби ще бъдат изложени в рамките на седмица в кръглата зала на ЕЦ „Флора“. Всички граждани и гости на града са добре дошли да разгледат и да продължат инициативата за опазване на процъфтяващия живот във влажните зони на Бургаски регион с последващи идеи.

 

 

С организацията на Дните на влажните зони 2020 и върволицата от инициативи, която се роди в съвместна работа с партньори и колеги, екипът на Фондация „Виа Понтика“е  изключително щастлив, че за поредна година успя да постави на дневен ред тема от изключителна важност, която бе продължена в поредица от събития и постигна привличане на нови съмишленици и природолюбители. До нови срещи!

 

Стипендии на EUROPARC Alfred Toepfer Natural Heritage

 

Всяка година, с подкрепата на EUROPARC Alfred Toepfer Natural Heritage се присъждат три стипендии на млади природозащитници, работещи в полза на защитените територии. Всяка стипендия е на стойност 3000 евро и дава възможност на успешните кандидати да предприемат проучвателно посещение по определена тема в една или повече защитени територии в Европа. Въпреки че има различни стипендии за студенти, има много малко за хора, които вече са започнали кариерата си.

Кандидатите трябва да са на възраст под 35 години, а крайният срок за кандидатстване е 3 май 2020 г.

Можете да получите повече информация чрез този линк:

https://www.facebook.com/135497019848429/posts/2883274105070693/?d=n

 

 

 

Екопарк „Вая“ ежегодно става убежище за различни видове птици, пострадали от бракониерство

Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ е разположен край едноименното езеро „Вая“, което е най-голямото естествено езеро в България. Екопаркът е на площ от  28 кв. км.

„Ние сме част от Натура 2000 и сме защитена зона. На територията на екопарка се наблюдават 245 вида птици, от които 71 са в Червената книга на България, а 105 са с европейско природно значение“, разказа Ана Янчева, управител на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.

Едни от най-интересните птици, които могат да се наблюдават в екопарка, са малката бяла чапла, различни други видове чапли, малък корморан, малък воден бик, голям воден бик, къдроглав пеликан. Част от обитателите са и розов пеликан, както и около 40 белочели гъски и зеленоглави патици, спасени от бракониери. Една от мисиите на екопарка е да дава защитен подслон на спасените от бракониерство птици.

„Тук вече имахме няколко кампании с птици, спасени от бракониери. Нашата основна идея и концепция за развитие на работата ни е да си взаимодействаме с абсолютно всички, които имат желание да работят в споделена грижа за природата“, посочи още Ана Янчева.

Основната концепция за развитие на екопарка е засилване на сътрудничеството с всички спасителни центрове. Няколко инициативи са осъществени със „Зелени Балкани“ от Стара Загора. Именно там бе излекуван белия ням лебед, който днес свободно плава в езерото. Така защитената зона „Вая“ се превръща в естествена среда и сигурно място за възстановяване на излекувани птици, на пострадали мигриращи, както и на редки птици в беда.

Виж видеото ТУК

Видео – Тодор Ставрев.

Монтаж – Валя Ковачева.

bta.bg

Конструктивен диалог между Община Бургас и туристическия бизнес

 

Днес, 30 януари, в „Дома на писателя“, Бургас, се проведе среща-дискусия между представители на туроператорския бизнес и Община Бургас. Събитието се открои с изключително висока посещаемост и продължи повече от два часа.

В качеството си на заместник-кмет по култура, туризъм и спорт, г-жа Диана Саватева направи изложение на дългосрочната визия на Община Бургас за развитие на туристическия сектор.

Освен представители на всички структури на Община Бургас, повече от 50 участника обсъдиха проблемите на местния туристически бранш, както и потенциални проектни предложения за оптимизация на туристически продукти и услуги.

Разширяване на комуникационните канали за рекламиране на града и региона, създаване на общ бранд,  предлагане на  хайкинг и тракинг турове, на черноморска кухня и винени дегустации, общи маршрути между природни забележителности в целия регион, които могат да включват езерата Вая, Мандра и Атанасовско, орнитоложки център „Пода“ и природен парк „Странджа“ бяха сред най-конструктивните предложения, около които се обединиха присъстващите.

Обсъдено бе и осъществяването на по-близки контакти между бизнеса и учебните заведения, които осигуряват кадри за туризма.

Всички предложения, представени на дискусията, ще бъдат разгледани от  ресорния екип  в общинската администрация.

Присъстващите представители на  туристическия бизнес ще получат пълна спортна и културна програма на Община Бургас с атрактивна визия, която може да бъде предлагана като самостоятелен продукт или част от пакетно предложение.

Координаторът за проекти към Фондация „Виа Понтика“ и управителят на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, също споделиха своята готовност за партньорство и интерактивен подход при позиционирането на Бургас като дестинация, както на вътрешния, така и на външния туристически пазар.

С отворен финал и конкретизирана следваща дата, диалогът между заинтересованите страни ще продължи на 5 март.

 

Фондация „Виа Понтика“ ви кани на отбелязването на Световния ден на влажните зони

Всяка година на 2-ри февруари светът отбелязва Международния ден на влажните зони. И този път Бургас се включва в инициативата с няколко интересни събития, организирани от Фондация „Виа Понтика“, съвместно с Община Бургас и РИОСВ-Бургас. Патрон е г-жа Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“.

На 07 февруари  в Експоцентър „Флора“ от 14 часа ще се проведе информационен ден и представяне на мобилно приложение за мигриращи птици, разработено съвместно с деца от еко клуб „Капитан Планета“ към ОУ „А. Г. Коджакафалията“.

Друга интересна част от програмата е представянето на победителите в комикс конкурса с екологична насоченост на тема „Супергерои в опазванена влажните зони и околната среда“.

Повече за събитието ще научите от Ана Янчева – координатор „Проекти“ към Фондация „Виа Понтика“. Тя беше гост в предаването Палитра“

Красимира Тодорова

radioburgas.net

 

25 години Природен парк „Странджа“

 

Екипът на Фондация „Виа Понтика“ посети честването на 25-тата годишнина от основаването на Природен парк „Странджа“. Събитието се проведе на 24 януари от 11:00 ч. в зала „Петя Дубарова“, Културен център „Морско казино“ Бургас.

Откриването предизвика възхита с изпълнението на химна на Странджа планина – „Ясен месец веч изгрява“ в изпълнение на талантливи деца от фолклорна формация. Поздравителни адреси от Министерство на земеделието, храните и горите, сдружения, неправителствени организации, бивши директори и съмишленици засипаха екипа на природен парк „Странджа“ с пожелания за все по-стойностни дела и изяви.

 

 

Областният управител на Бургас г-н Вълчо Чолаков и г-жа Диана Саватева, заместник-кмет за култура, туризъм и спорт, поднесоха своите пожелания и заявиха желание за професионална подкрепа в предстоящите инициативи на природен парк „Странджа“.

 

 

Всички гости, приятели и любители на природата „попътуваха“ във времето със кратка ретроспекция в спомени от създаването на природния парк. Усмихнати снимки и цитати от книгата за посетители ни напомниха колко важна е мисията на колегите ни и как трябва да работим във взаимодействие и обединени в обща грижа за природата.

Благодарим за поканата и хубавите емоции!

Дни на влажните зони 2020 в Бургас

 

На 07 февруари Фондация „Виа Понтика“, Община Бургас и РИОСВ Бургас съвместно стартират инициативите на Дните на влажните зони 2020, за да отбележат и популяризират Световния ден на влажните зони 2020.

Те ще предоставят възможност на всички участници в конкурс за комикси с екологична насоченост да представят своите творби. Изложба ще запознае широката общественост със Световния ден на влажните зони за 2020 г. Кампанията ще повиши осведомеността сред жителите и посетителите на града по всички чувствителни въпроси и предстоящи дейности, свързани със запазването на процъфтяващия живот във влажните зони в Бургаски регион.

Местни експерти и доброволци ще „тренират супергерои“ в борбата за опазване на влажните зони и биоразнообразието, разпространявайки посланието сред участниците, че всеки един от нас може да стане „герой на деня“ чрез споделена отговорност и адекватно отношение към опазването на природата.