Фондация Виа Понтика отличи участници в IV-тата Национална екологична конференция

Част от участниците в конференцията

На 12.06.2020 от 17:30 на открита сцена „Охлюва“ в Морската градина, Бургас, се състоя връчване на награди, сертификати и грамоти на участниците в IV-тата Национална екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“- 2020.

Независимо от усложнената обстановка, свързана с карантината за Ковид-19, академичният колектив на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ не се отказа от своите научни изяви. Катедра „Екология и опазване на околната среда“ в университета реши да замени  реалното провеждане на своята станала вече традиционна научна конференция на тема  „Да мислим екологично за бъдещето“ с виртуално. Тя се проведе изцяло онлайн в периода  1-3 май 2020. Всички заинтересувани можеха да  следят протичането  й  онлайн през YouTube.com.

В конференцията се даде възможност за научна изява не само на университетски преподаватели и специалисти с екологични компетенции, но и на ученици и студенти.

Участниците имаха възможност да представят реферати и научни съобщения относно най-актуалната екопроблематика  на съвременния свят по следните тематични направления:

 • Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от          изкопаеми горива;
 • Биогорива;
 • Метеорология и хидрология
 • Спътников мониторинг върху околната среда;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Екологичен мониторинг;
 • Мониторинг на храните;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Екология на селското стопанство и промишлеността;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление и рециклиране на отпадъци;
 • Обработка на отпадъците (заводи, сметища).

Академични преподаватели, студенти, учители, ученици, експерти и гости взеха дейно участие в онлайн конференцията. Най-добрите работи бяха отличени  с награди, сертификати и грамоти.

За завършващите средно образование ученици грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидатстудентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи, могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

Фондация Виа Понтика също бе поканена да вземе участие в IV-тата Национална екологична конференция и прие поканата с благодарност към организаторите.

Фондация Виа Понтика отличи Йоана Христова и Йолина Радославова, възпитаници на АЕГ „Гео Милев“- Бургас, за тяхната презентация посветена на популацията на червеногушата гъска. Момичетата получиха и специални рекламни бутилки и ваучери за посещение на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, където ще посетят бърдуочинг беседа.

 

Вижте отличената работа на Йоана Христова и Йолина Радославова: Червеногушата гъска_

 

 

Фондация Виа Понтика подкрепя гражданското участие в управлението на местно ниво

 

Част от екипа на Фондация Виа Понтика взе дейно участие в кръгла маса за представяне резултатите от анализите и проучванията по проект „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“.

Събитието посветено на подобряване взаимодействието между местната власт и гражданското общество при разработване на политики на местно ниво се проведе на 10.06.2020 г. от 09:00 часа в сградата на Галерия „Георги Баев“ , град Бургас.

Проявата се организира в рамките на проект „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, който се изпълнява от Сдружение на Общините от Югоизточен Регион.

 

 

Представители на широката общественост и различни неправителствени организации присъстваха на форума. Модератор беше доц. д-р Харалан Александров, който е ангажиран като външен експерт в рамките на проекта.

Сред най-интересните заключения от извършения анализ са предпочитанието за неформална форма на общуване между гражданските организации и общината, както и все по-големите очаквания спрямо ангажимента на общинската администрация към всички предстоящи местни инициативи. В допълнение беше представен и Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на неправителствени организации.

Допълнителна информация за проекта, докладите и списък с неправителствени организации в областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, можете да намерите на следния линк:

https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1131/42773

 

Днес е Световният ден на океаните

Нашият океан е нашето бъдеще!

Когато мислим за рисковете за общественото здраве,не може да не мислим за океаните. Все по-често откриваме, че здравето на океаните е тясно обвързано с нашето здраве. Някои могат да бъдат изненадани да прочетат, че организмите, открити на екстремни дълбочини, се използват за ускоряване на изследвания на COVID-19 и вероятно още повече, да научат, че именно околната среда може да даде решение на човечеството.

Това е една от множеството причини, поради които трябва да празнуваме Световния ден на океаните: да напомняме на всички за основната роля на океаните в ежедневието. Те са белите дробове на нашата планета, осигуряващи по-голямата част от кислорода, който дишаме. Целта на Деня е да информира обществеността за въздействието на човешките действия върху океана, да развие световно движение на гражданите за опазване на океана и да мобилизира и обедини световното население по проект за устойчиво управление на световните океани. Те са основен източник на храна и лекарства и критична част от биосферата. В крайна сметка е ден да отпразнуваме заедно красотата, богатството и обещанието на океана.

За да участвате може да намерите повече информация за Международния ден, като посетите уебсайта на Световния ден на океаните на ООН-unworldoceansday.org.

Докато предизвикателствата пред океана продължават да нарастват, нараства и нуждата от нови решения и хора, които да ги управляват.

За тази цел темата на Световния ден на ООН за океани 2020 г. е „Иновации за устойчив океан“. Иновациите – свързани с въвеждането на нови методи, идеи или продукти – са динамичен термин, който в основата си е изпълнен с надежда.

Празникът на Световния ден на океаните на ООН тази година ще се проведе като виртуално събитие, създадено в партньорство с Oceanic Global.

Събитието ще хвърли светлина върху иновации от цял свят в нуждаещите се области, иновации, които са както обещаващи, така и доказани, такива, които внушават оптимизъм, и такива, които демонстрират способност за ефективно мащабиране. То също така ще предостави платформа за мислещи лидери с разнообразен произход, които прокарват нови пътеки напред за здравето на нашия океан и нашата планета.

Програмата на деня и следващите събития, провеждани през Световната седмица на океана (седмицата от 8 до 15 юни 2020 г.), ще разглежда иновациите в различни категории, включително технология, системна инфраструктура, управление на ресурсите, потребителски продукти, финанси и научно проучване – и ще очертае как тези иновации могат да бъдат да бъдат приложени, какво е тяхното потенциално въздействие и необходимите ресурси за превръщането им в дълготрайни решения.

Тази година темата е особено актуална във връзка с Десетилетието на ООН за науката за устойчиво развитие на океана, което ще продължи от 2021 до 2030 г. Десетилетието ще засили международното сътрудничество за разработване на научните изследвания и иновативните технологии, които могат да свържат науката за океана с нуждите на обществото.

Значението на Океаните

Знаете ли, че?

Океаните служат като най-големият източник на протеини в света с повече от 3 милиарда души, зависещи от океаните като основен източник на протеини.
Над три милиарда души зависят от морското и крайбрежното биоразнообразие за прехраната си.
Океаните абсорбират около 30% от въглеродния диоксид, произведен от хората, буферирайки въздействието на глобалното затопляне.

Присъединете се към генералния секретар на ООН, експерти и известни личности в това онлайн събитие на 8 юни от 10 до 17 ч. И вижте и други събития по света.

 

Полезни връзки:

 

За Световния ден на океаните тази година нараства глобалното движение, което призовава световните лидери да защитят 30% от нашата синя планета до 2030 г. Тази критична нужда се нарича 30×30. Чрез опазването на поне 30% от нашия океан чрез мрежа от силно защитени зони можем да помогнем и да осигурим здрав дом за всички!

Sign the Petition

 

Застрашени видове в Европа – данни и факти (инфографика)

 

Почти изчезналият иберийски рис (Lynx pardinus), стоящ на скала в Испания

 

Европейският съюз се ангажира с опазването на биоразнообразието в Европа. Научете за видовете на Стария континент, които са застрашени от изчезване.

Застрашените видове са растения или животни, които са на прага да изчезнат. Най-честата причина за това е загубата или влошаването на условията, в които те живеят, но влияние може да имат и замърсяването на околната среда, измененията в климата или разпространението на други видове, които смущават начина им на живот. Наличието на много и разнообразни видове е важно за процъфтяването на екосистемите и на хората.

Европейският съюз иска да подобри и съхрани биоразнообразието. В резолюция от януари Парламентът призова за амбициозна стратегия за биоразнообразието до 2030 г., която да предложи мерки срещу основните причини за изчезването на видове и да наложи обвързващи цели за ЕС като цяло и за отделните държави членки. Европейската комисия представи стратегията на 20 май.

 

Застрашените видове в Европа

 

Международният съюз за защита на природата е съставил Червен списък на застрашените видове в Европа, за да бъде привлечено вниманието към тях и да бъдат взети мерки за опазването им. Инициативата е финансирана от ЕС.

1 677 вида  ; Поне 1 677 от около 15 000 вида, подложени на оценка, са заплашени от изчезване в Европа, показват данните на Международния съюз за защита на природата.

Сред застрашените видове в Европа в най-голяма опасност са охлювите, мидите и рибите.

Около половината от типичните за Европа видове дървета също са застрашени, включително конският кестен. В категорията на застрашените попадат и една пета от земноводните и влечугите.

Полярната лисица, европейската норка, средиземноморският тюлен монах, северо-атлантическият гладък кит и полярната мечка са сред най-застрашените бозайници в Европа.

Видовете, които опрашват растенията, също намаляват. Около 10% от видовете пчели и пеперуди са заплашени.

 

Застрашени видове в Европа

 

Изчезнали видове в Европа

 

Международният съюз за защита на природата посочва 36 животински или растителни вида, които са изчезнали в Европа към 2015 г. Сред тях са някои сладководни риби, сладководното мекотело Graecoanatolica macedonica, което е обитавало Дойранското езеро, и Viola cryana, вид теменужка.

От бозайниците в Европа са изчезнали вид дългороги говеда (Bos taurus primigenius) и безопашати зайци от Сардиния (Prolagus sardus).

Необходими са още проучвания за точна оценка на състоянието на много видове, особено на пчелите, морските бозайници и рибите.

europarl.europa.eu

Инспектори на ИАРА отново установиха нерегламентиран риболов в езерото Вая

 

 

Инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в Бургас си спретнаха луда гонка с бракониери в езерото „Вая“. Служителите спипаха трима мъже с 8 броя мрежи, пълни с шаран.

Сцената се разиграла около 19 часа, когато инспекторите и доброволните сътрудници получили сигнал за нерегламентиран риболов. Те се насочили към посоченото в сигнала място. Пристигайки на местонарушеието, инспекторите забелязват лодка с три лица, които залагат мрежи във водоема.

Докато пуснат патрулната лодка униформените, нарушителите забелязват контролните органи на ИАРА и веднага се впускат във водата. След кратка гонка успяват да избягат и се укриват в гориста местност около езерото.

От водите на Вая са извадени 8 бр. мрежи с обща дължина 400 м. с улов в тях на риба от вида шаран. Рибата, 12 кг, е върната обратно във водата, а мрежите са иззети с констативен протокол срещу неизвестен нарушител.

 

 

Престъпни действия са констатирани също при съвместна акция от екипи на „РК“ Бургас и служители от Обща администрация на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), със съдействието на ОД на МВР – град Бургас на 12 май т.г. По време на проверка с патрулна лодка, започнала в 05:00 часа сутринта и продължила до 08:30 часа, инспекторите забелязали поставени в работно положение хрилни мрежи, в които се съдържал улов на шаран и извършители, които побягнали и напуснали мястото.

Иззети са 5 броя пластмасови лодки, една гумена такава и мрежи с дължина 1550 метра. Рибата е тежала общо 25 килограма и е била върната обратно във водния басейн.

Акциите са част от мащабна кампания срещу нерегламентиран улов на риба и бракониерски набези. Наблюденията за спазване правилата за отговорен риболов и опазване на рибния ресурс продължават. Всички граждани, които са забелязали нередност, могат да подадат сигнал на телефон 112.

ИАРА изказва благодарност на участниците в акцията, както и на служителите на МВР за съдействието и проявения професионализъм.

20 май-Световният ден на пчелите 2020

 

Всички зависим от оцеляването на пчелите!

 

Пчелите и други опрашители, като пеперуди, прилепи и колибри, са все по-застрашени от човешките дейности. Опрашването обаче е основен процес за оцеляване на нашите екосистеми. Близо 90% от дивите цъфтящи растителни видове в света зависят изцяло или поне отчасти от опрашването на животните, заедно с повече от 75% от хранителните култури в света и 35% от световната земеделска земя. Опрашителите не само допринасят пряко за продоволствената сигурност, но и са от ключово значение за запазването на биоразнообразието.

За да повиши осведомеността за значението на опрашителите, заплахите, с които се сблъскват и техния принос за устойчивото развитие, ООН определи 20 май за Световния ден на пчелите.

Темата за Световния ден на пчелите 2020 е „Спасете пчелите“!

Целта е да се засилят мерките, насочени към защита на пчелите и други опрашители, които биха допринесли значително за решаването на проблеми, свързани с глобалното предлагане на храни и премахване на глада в развиващите се страни.

Всички ние зависим от опрашителите и следователно е изключително важно да следим за техния упадък и да спираме загубата на биологичното разнообразие.

 

 

Пчелата участва в битката!

Неотдавнашната пандемия COVID-19 оказа неоспоримо въздействие върху пчеларския сектор, като се отрази върху производството, пазара и вследствие на това, върху поминъка на пчеларите.

Тази година Световният ден на пчелите ще се съсредоточи върху пчелното производство и добрите практики, възприети от пчеларите, за да подкрепят поминъка си и да доставят продукти с високо качество.

Пчелите са застрашени. Настоящите проценти на изчезване на видове са 100 до 1000 пъти по-високи от нормалните поради човешкото въздействие. Близо до 35 процента от безгръбначните опрашители, особено пчелите и пеперудите и около 17 процента от опрашителите- гръбначни животни, като прилепи, са изправени пред изчезване в световен мащаб.

Ако тази тенденция се запази, хранителните култури, като плодове, ядки и много зеленчукови култури, ще се заменят все по-често с основни култури като ориз, царевица и картофи, което в крайна сметка ще доведе до небалансирана диета.

Интензивните селскостопански практики, промяната в използването на земята, моноплодирането, пестицидите и по-високите температури, свързани с изменението на климата, представляват проблеми за пчелните популации и в крайна сметка за качеството на храната, която отглеждаме.

Признавайки измеренията на кризата за опрашване и нейните връзки с биоразнообразието и човешкия поминък, Конвенцията за биологичното разнообразие направи опазването и устойчивото използване на опрашителите приоритет. През 2000 г. на Петата конференция на страните (COP V) беше създадена Международната инициатива за опрашване (IPI) като международна инициатива за насърчаване на устойчивото използване на опрашителите в селското стопанство и свързаните с тях екосистеми. Основните й цели са наблюдение на спада на опрашителите, справяне с липсата на таксономична информация за опрашителите, оценка на икономическата стойност на опрашването и икономическото въздействие от намаляването на услугите за опрашване и защита на разнообразието от опрашители.

Наред с координацията на Международната инициатива за опрашване (IPI), ФАО предоставя и техническа помощ на страните по въпроси, вариращи от развъждане на пчели-майки и изкуствено осеменяване до устойчиви решения за производство на мед и експорт.

Какво повече можем да направим?

 

 

Индивидуално:

-засаждане на разнообразен набор от местни растения, които цъфтят в различно време на годината;
-купуване на суров мед от местни фермери;
– закупуване на продукти от устойчиви селскостопански практики;
-избягване на пестициди, фунгициди или хербициди в нашите градини;
– защита на дивите пчелни колонии, когато е възможно;
-спонсориране на кошер;
-направа на чешма за пчелна вода, като оставите купа за вода навън;
-подпомагане на поддържането на горските екосистеми;
-повишаване на осведомеността около нас чрез споделяне на тази информация в нашите общности и мрежи;

Упадъкът на пчелите засяга всички нас!

 

Като пчелари или земеделски производители:

-намаляване или промяна на употребата на пестициди;
-възможно най-голямо разнообразяване на културите и / или засаждане на атрактивни култури около полето;
-създаване на живи плетове.

 

Като правителства и ръководители на вземане на решения:

-засилване на участието на местните общности във вземането на решения, по-специално на местните хора, които познават и зачитат екосистемите и биоразнообразието;
-прилагане на стратегически мерки, включително парични стимули за подпомагане на промяната;
-засилване на сътрудничеството между национални и международни организации, организации и академични и изследователски мрежи за наблюдение и оценка на услугите за опрашване.

 

un.org

Екопарк „Вая“ приюти три лебеда, пуснати от Спасителния център на „Зелени Балкани“

 

Конфискуваните три неми лебеда (Cygnus olor) от имот в русенското село Иваново бяха освободени днес в езерото Вая край Бургас от служители на Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“.

Немите лебеди са красиви птици със снежнобяло оперение и червен клюн, при мъжкия с голям израстък. Шията на немия лебед е по-дебела, отколкото на другите лебеди. Характерна особеност е, че я държи във формата на буквата ‘S’ и често, докато плува, повдига леко крилете си. Единствените звуци, които може да издава, са шипене и леко съскане. Много спокойна и смела птица, притежаваща впечатляваща сила. С удар на крилете или клюна може да убие лисица, куче или да счупи човешка ръка.

Лебедите се държат на група и това им помага да се пазят и така да бъдат наистина диви животни. Това може би ги е спасило и в условията на отглеждане, различни от дивите.

Птиците, които са защитен вид, били отглеждани незаконно в частен имот русенското село Иваново, за което е получен сигнал. Лебедите са конфискувани в края на януари тази година при съвместна проверка на експерти от екоинспекцията и на полицаи.

В Закона за биологичното разнообразие има категорична забрана за притежанието, пренасянето и предлагането за продажба на екземпляри от защитени видове животни. Случаят е бил предаден на Русенската окръжна прокуратура, която е образувала досъдебно производство, а птиците били настанени в Спасителния център център на „Зелени Балкани“ в град Стара Загора до издаване на постановление за тяхното освобождаване в природата.

 

 

Специалистите избират често най-голямото езеро в България, Вая, за адаптация на диви птици в природата, защото е защитено от посегателства- 1998 г. езерото е определено за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици, 2003 г. е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция, а 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. Езерото е дом на 262 вида птици и важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и врабчови птици по миграционния път от Европа към Африка, Виа Понтика.

„Тук, в Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, имаме възможност да окажем ветеринарна грижа и разполагаме със служители, които разбират, че дивите животни не могат да бъдат държани в плен и им стига да се погрижим с усмивка за всяко същество, което е попаднало на територията ни. Знаете ли, всъщност, след като са освободени, те много често се връщат при нас, макар и за малко, сякаш да благодарят. И както обичаме да казваме: Когато природата ти отвръща с усмивка за грижата, тогава всяко усилие си струва“, споделя Ана Янчева, управител на Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.

 

 

 

 

Служители на ИАРА с мащабна акция срещу бракониери край езерото Вая

 

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ проведе поредната мащабна нощна акция в района на бургаското езеро Вая.

Вая се намира западно от централната част на Бургас, между кварталите Горно Езерово и Долно Езерово и често става обект на бракониерски посегателства. Дори ограничителните мерки по време на пандемията от коронавирус не спират бракониерите на риба.

 

 

На 02.05.2020 г., в часовия диапазон от 19:00 до 22:30 часа, инспектори на „РК“ Бургас и служители от Обща администрация на ИАРА извършиха проверка по бреговете и във водите на езерото Вая. В хода на проверката, са установени в работно положение мрежи с улов в тях. Мрежите с дължина около 4300 м с големина на окото 100 мм, са иззети с констативен протокол срещу неизвестен нарушител, а уловената риба, 100 кг от вида шаран, е освободена и върната във водата.

Въпреки настоящата епидемиологична обстановка, служителите на агенцията продължават да извършват засилени проверки и наблюдения за спазване правилата за отговорен риболов и опазване на рибния ресурс.

При съмнения за нередности сигнализирайте на телефон 112.

 

Среща на бургаските неправителствени организации

 

На 10 март, от 17:00ч., в читалище Хамалогика, град Бургас,се проведе работна среща на бургаските неправителствени организации. Координатор проекти на Фондация „Виа Понтика“ посети събитието, което  беше инициирано  от Българска Фондация Биоразнообразие. Над  двадесет представителя на НПО от Бургаския регион взеха участие в разглеждането на въпроси, свързани с утвърждаване ролята на неправителствения сектор в българското общество.

Две бяха главните обсъждани теми: обновяване Регистъра на действащите организации на територията на общината и дискусия относно предстоящия избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество.

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който е създаден на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политика за подкрепа на развитието на гражданското общество в България. В неговата структура е заложено да влязат четиринадесет неправителствени организации, които ще работят начело със заместник министър-председателя Томислав Дончев.  Фокусът е процесът на създаване, изпълнение и отчитане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Тепърва предстои да се гласува и определи кои ще са членовете на Съвета.

Всички колеги от неправителствения сектор бяха единодушни, че ще бъде добра практика подобни срещи да се инициират регулярно, за да може да работят обединени по важни и актуални теми, свързани с провеждане на политики и въвеждане на практики на национално ниво в синхрон с устойчивото и отговорно развитие на страната и обществото ни.

Ограничава се употребата на продукти за растителна защита, с цел опазване на пчелните семейства

 

Ограничава се употребата на Продукти за растителна защита (ПРЗ), с цел  опазване на пчелните семейства. Промените целят въвеждане на по-рестриктивни часови ограничения при извършване на третиранията. Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.  Становища и предложения  по него могат да се представят в 30-дневен срок.

Продукти за растителна защита, идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника. Това ще става при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се използват с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце.  Продукти за растителна защита, различни от изброените, ще се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника. ПРЗ с нисък риск и на база микроорганизми ще се използват с наземна или авиационна техника без часово ограничение.

Измененията на Наредбата предвиждат забрана  за третиране с ПРЗ, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на ПРЗ. Забранява се използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.

За подобряване на контрола върху употребата на ПРЗ ще стартират дежурства на инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) и Областните дирекции „Земеделие“. Включително и в почивните дни те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани обработки.

Измененията на Наредба № 13 предвиждат и подобряване на механизма на уведомяване чрез изграждане на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.  Чрез нея собствениците на пчелини ще бъдат информирани за предстоящи третирания с наземна или авиационна техника и предприемане на своевременни  мерки от тях за опазването на пчелните семейства от отравяне.

С предложенията се цели осигуряване на по-добра защита на пчелите и пчелните семейства, чрез засилване на контрола, регламентиране на всички мерки и процедури, свързани с опазване на пчелите от отравяне.

Министерство на земеделието, храните и горите

mzh.government.bg