Описание

Бойникът има малка глава, средно голяма човка и издължена шия. Мъжките птици са по-големи от женските. Достигат размери: 20-32 cм, размах на крилете – 54-60 cм. Тегло: 70-150 г. Дълголетие: 11 години. Имат дълги, обикновено жълтеникави крака. През пролетта добиват изключителен външен вид, свързан с размножителния период и носят огромни яки, – черни, червеникавокафяви или бели; едноцветни или с неравномерна окраска. От двете страни на главата стърчат купчини еректилни пера. Гърбът им е сиво-кафяв, гърдите – черни, коремът и оперената горна част на краката са бели.

Женските птици са дълги 22-26 cм с размах на крилете 46-49 cм. Те са сиво-кафяви отгоре и бели отдолу. През зимата и двата пола са по-бледо сиви отгоре и бели отдолу и могат да бъдат разграничени само по големината.

Доста мълчалива птица, но понякога се разкрещява сериозно по време на полет, особено женските, когато са придружени от млади индивиди.

 

Разпространение и местообитание

Средно  големи блатни птици, които гнездят в блата и влажни ливади в цяла Северна Евразия, Те също така високо ценят брега на морето, търсейки приливни крайбрежни плитчини (които се разкриват при отлив).Този, предимно живеещ на групи вид, е прелетен и понякога образува огромни ята в зимните си убежища, които включват Южна и Западна Европа, Африка, Южна Азия и Австралия.Между средата на юни и началото на юли, възрастни мъжки, както и женски без потомство тръгват на есенната миграция. Младите стартират от края на юли. Тази миграция достига своя връх между края на август и началото на септември. След това тя намалява до края на октомври, но може да се проточи до ноември.Миграция  през пролетта се среща в Африка, от средата на февруари до края на май.

В  България е гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. По време на миграции посещава влажни зони в цялата страна, главно по Черноморието.

 

Хранене

Това е блатна птица, хранеща се  предимно с малки безгръбначни.В размножителния период консумира насекоми (предимно двукрили /мухи/, но също така ручейници, бръмбари, скакалци и т.н.), прешленести червеи, малки ракообразни и мекотели. Растителните материали (семена, цветя и водорасли), също са в хранителната диета.

 

Гнездене

През април и май, бойниците се връщат за гнездене. Още от средата на обратния път, започва ухажване, мъжките, водят „борба“ и това е дало името на вида.  Те разгръщат  своите еректилни пера като яка и се състезават  с човките си, докато подскачат или се гледат предизвикателно.Полигамни, за да привлекат женските, те надуват яката си  от пера и наежват висулките си.

Женските индивиди са много общителни и често се смесват с други блатни птици, докато мъжките са склонни да стоят настрана. Женските птици  сами свиват гнезда и сами отглеждат малките си. През май или юни, те снасят яйцата си, обикновено 4. Женската птица ги мъти сама за 20 до 23 дни, след което се грижи за пилетата. Те излитат между 25-ия и 28-ия ден.

 

Природозащитен статус

В България  е защитен от ЗБР.

 

 

 

 

Бойник (Philomachus pugnax)