Описание

Дребна птица от семейство Лястовицови (Hirundinidae), разред Врабчоподобни (Passeriformes). Дължината на тялото и е около 12–14 cм, размаха на крилете 25-33 cм и тежи до около 10-18  г. В сравнение с другите представители на семейството е по-дребна.

Тъмно кафява отгоре, бяло към сиво отдолу с тясна кафява лента на гърдите; клюнът е черен, краката- кафяви. Нейният тъмно кафяв гръб, бяло гърло, малък размер и бърз рязък полет я отделят от другите лястовици, като напр. обикновената градска лястовица (Delichon urbicum). Опашката и е сравнително къса, съвсем слабо вилообразна. Няма изразен полов диморфизъм.

Лети много добре.

Разпространение и местообитание

Прелетна птица. Гнезди в северното полукълбо, в Европа (включително и България), Азия, Северна Америка, северна Африка.

Зимува в Южна Америка и Африка (най-често под пустинята Сахара, чак до ЮАР). В най-северните райони е много рядка.

Обитава покрайнините на различни сладководни водоеми, най-често реки.

Хранене

Живее и ловува най-често на ята, в покрайнините на богати на дребни летящи насекоми сладководни водоеми, като реки и блата. Храни се предимно с летящи насекоми, комари, мушици, водни кончета, които улавя много ловко по време на полет.

Гнездене

Моногамна птица. Гнезди по вертикални земни брегове на реки, откъдето идва и името ѝ. Избира такива с по-рохка и мека земя. Гнездото представлява хоризонтална дупка във вертикалния склон с отвор 6–8 cм и дължина до 1,5 м. Копаят го на смени и двете птици с помощта на краката си. В края му се намира гнездовата камера, която представлява леко разширение. В гнездовата камера се намира самото гнездо, което е изградено от сламки, мъх, суха трева, пера и пух.

Снасят 2–5 бели яйца. Мътят и двамата родители в продължение на 13–15 дни. Малките напускат гнездото след около 3 седмици, родителите ги хранят с насекоми. За разлика от другите лястовици, най-често отглеждат само едно люпило годишно. Понякога гнездят на колонии.

Природозащитен статус

Това не е рядка птица и е класифициранa като незастрашен вид от IUCN. Тя има някои местни защити, тъй като там популациите са намалели или са изправени пред заплахи от загуба на местообитания и фрагментация. В България е защитен вид.

 

 

Брегова лястовица (Riparia riparia)