На 01.02.2019 г. в 11:00 часа, в сградата на Централното управление на „Български пощи“ ЕАД  в гр. София, ще се състои валидиране на серия от четири пощенски марки на тема „Виа Понтика – пътят на птиците“, илюстриращи 4 от най-красивите видове водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие – розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

Датата 01.02.2018  не е избрана случайно. Тя идва в навечерието на Световния ден на влажните зони – 02 февруари, който ден Фондация „Виа Понтика“ ще отбележи, освен с валидирането на серията пощенски марки, и с три събития в гр. Бургас, за които можете да научите повече на страницата на фондация viapontica.org и на страницата на инициативата worldwetlandsday.org

Инициативата за създаването на марките е на Фондация Виа Понтика, чийто ангажимент към биологичното разнообразие и опазването на планетата е споделен с множество държавни и неправителствени организации. На събитието са поканени представители на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Община Бургас, Съюза на българските филателисти, както и авторитетни организации, работещи в сферата на опазването на околната среда, биоразнообразието и орнитологията.

 

 

Влажните зони са бъдещето ни! Основните ползи за човека, осигурявани от нормалното функциониране на влажните зони, са: опазване на климата, водоползване, риболов, земеделие, дърводобив, енергиен източник, дивеч, транспорт, други продукти, включително лечебни растения, отдих и туризъм. Целта на отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година е да се повиши информираността за значението на влажните зони в опазването на климата.

Едни от най-важните и значими за България влажни зони са Бургаските. Те са и основно място за  дейността на Фондация Виа Понтика. Бургаският езерен комплекс е основен пункт по миграционния път „Виа Понтика“ – една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. Тук птиците традиционно спират да почиват, а някои и остават да зимуват и гнездят. В района на езерата са установени 254 вида птици, 71 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 105 са от европейско природозащитно значение, като 9 от тях са световно застрашени, а застрашени в Европа са 95 вида.

С инициирането на издаването и пускането в употреба на тази серия от четири марки, Фондация Виа Понтика цели да популяризира богатството от биологично разнообразие, което все още имаме, да промени отношението на хората към защитените територии и видове, за да има чиста природа за поколенията след нас.

Валидиране на серия пощенски марки по случай Деня на влажните зони, 02 февруари 2019 г.