Фондация Виа Понтика се включи в отворено  писмо, адресирано до Европейския съвет, което призовава за незабавно прекратяване на производството и износа на забранени и опасни пестициди от Европейския съюз. Писмото, което е подписано от десетки организации от цял свят, поставя акцент върху правото на всички хора да живеят в здравословна околна среда и да имат здравословно бъдеще.

В текста на писмото се подчертава, че въпреки регулаторната рамка на ЕС, която предоставя известна степен на защита на здравето на гражданите и околната среда, в страни с ниски и средни доходи (LMICs) тези защити често липсват. Фермерите и работниците в тези страни не могат да си позволят необходимото защитно оборудване, което води до драматични случаи на отравяне и дори самоубийства.

Особено обезпокоително е, че въпреки забраната на силно опасни пестициди (HHPs) в ЕС, те продължават да се произвеждат и изнасят в трети страни. Това двойно стандартно поведение създава нечестна конкуренция за европейските фермери и нанася значителни щети на здравето и околната среда в страните вносителки.

Фондация Виа Понтика и останалите подписали организации призовават ЕС да изпълни своите обещания, направени в Рамковата стратегия за химикали за устойчивост (CSS) и Европейската зелена сделка, като наложи забрана на износа на забранени пестициди. В писмото се настоява за включване на тази тема в стратегическата програма на ЕС за следващия законодателен цикъл, която ще бъде обсъдена на неформалната среща на лидерите на ЕС на 17 юни 2024 година.

Подкрепата на писмото от страна на Фондация Виа Понтика и многобройните международни организации подчертава глобалната ангажираност към защита на човешкото здраве и околната среда. Фондацията се ангажира да продължи своята мисия за възстановяване на устойчиви екосистеми и подобряване на връзката между хората и природата, като подкрепя инициативи, насочени към намаляване на употребата на опасни химикали и насърчаване на безопасни алтернативи.

Подписването на това писмо е още една стъпка в посока към глобална промяна и отправя силно послание към правителствата и компаниите по света, че използването на опасни пестициди и химикали трябва да бъде прекратено навсякъде. Фондация Виа Понтика ще продължи да работи активно за постигане на тази цел и за защита на бъдещите поколения.

Писмото можете да прочетете тук

 

Глобалната Инициатива за Спиране на Износа на Опасни Пестициди