Video made by avibirds team

 

Описание

На дължина достига 70-86 см, а на тегло – 1400-3300 г. Размахът на крилата е 130-165 см. Дълголетие:18 години.

При голямата белочела гъска няма изразен полов и сезонен диморфизъм. Оперението е сиво-кафяво, по гърба и крилете по-тъмно. Отдолу тялото е белезникаво, с тъмнокафяви напречни препаски с неправилна форма. Шията отстрани е с тъмни надлъжни ивички. На челото има бяло петно, което започва от основата на човката и не достига до надочната линия. Краката са жълто-оранжеви.

Младите птици са по-светли, без бяло петно на челото. Тялото отдолу е светло, без напречни препаски.

Издава по-бързо и по-високо крякане от другите гъски. „Клик – клик, куу-лиу“, които понякога приличат на смях и са й спечели името „смееща се гъска“.

Разпространение и местообитание

Голямата белочела гъска гнезди в най-северните части на Европа и Азия, в Северна Америка и островите на Ледовития океан, като обитава влажните райони на тундрата и лесотундрата по морското крайбрежие и вътрешните водоеми. Зимува в южните райони на Европа и Азия, но прелита и до Северна Африка – Египет.

Белочелата гъска е широко разпространен вид, с голяма численост, като ежегодно у нас зимуват 200-500 хиляди птици. Най-многобройни са нейните ята в равнинната част на страната и около река Дунав, големите вътрешни реки и Черноморското крайбрежие. Големите ята обитават най-често площите, засети с есенници, в близост до реки, езера, блата и изкуствени водоеми, незамръзващи през зимата. Този вид при масово появяване е в състояние да компрометира изцяло реколтата от някои селскостопански площи. У нас зимува главно в езерата Шабла и Дуранкулак, язовир „Овчарица”, резервата „Сребърна”, язовир „Малко Шарково” и Бургаските езера.

Хранене

Основната храна на белочелата гъска са нежни части на зелените растения. По време на зимуването си гъските са привързани към местата, където се хранят. На разсъмване, като по разписание, отиват за храна, на обяд на водопой, след което почиват, подреждат си перушината и следобед отново започват да пасат. Преди залез слънце се прибират за нощуване във водоемите.

Гнездене

Голямата белочела гъска гнезди в откритата тундра, в близост до блата, езера и реки както по крайбрежия, така и във вътрешността. Гнездото е малка ямичка на земята, рядко постлана с мъх, треви и пух. То е по разни издатинки, обрасли с трева, а понякога и съвсем на открито. Женската снася 3 до 7 бели до бледо-оранжеви яйца. Мъти само женската в продължение на 26-28 дни. Предпазлива или дори войствена по време на брачния период, белочелата гъска става социална след гнезденето.

Природозащитен статус

Съгласно биологията на птицата, тя е разрешена за лов у нас от 1 октомври до 31 януари. Забранен е ловът в 700-метровата ивица около езерата Шабла и Дуранкулак, язовир „Овчарица”, резервата „Сребърна” и Бургаските езера.

 

 

 

 

Голяма белочела гъска (Anser albifrons)