Други названия: гмурец рогач, дългъч

Описание

Най-големият от гмурците е с дължина 51-60 см и размах на крилата 85-90 см. Тегло: 750-1200 г. Диморфизмът е сезонен и възрастов. Тялото отгоре е тъмнокафяво, отдолу е бяло.Гърдите са бели. През зимата горната част на главата е черна със слабо удължени пера, бузите са почти бели, а през  лятото темето и тилът стават черни с  характерни „рогчета“, бузите придобиват кафяво-рижи окраски и на върха се появяват черни „бакенбарди“.Вратът е тъмнокафяв, а шията е бяла. Почти целият клюн е червен. Краката са тъмни на цвят. Очите са червени.

Особеност  при малките е, че главите им са на бели и черни ивици като на зебри. Те загубват тези шарки, когато пораснат.

Това е много шумна птица. През размножителния период издава звуци, наподобяващи дрезгава тръба и хъркане. Младите изпускат малки настоятелни викове.

Този отличен плувец и водолаз може да потъне до 20 м (обикновено 4-6 м) в продължение на 3 минути.

Разпространение и местообитание

В Европа се среща навсякъде, освен в северната част на Скандинавия. Обитава също Австралия, Нова Зеландия, Екваториална Африка. Мигрира в Западна и Южна Европа и в Западна Африка.

За  България големият гмурец е гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Мъти  по Дунавското и Черноморско крайбрежие, Дунавската равнина, Софийското поле, долините на Марица и Тунджа.

Обитава сладководни езера, рибарници и микроязовири. Предпочита водоеми, пръстеновидно обрасли с широка, но не много гъста ивица от папур или тръстика; през зимата – големи сладководни езера, язовири, лагуни и плитки морски заливи.

Хранене

Храни сe риба, жаби, ракообразни, мешести, водни насекоми и ларвите им, водни растения.

Гнездене

Големият гмурец има едно поколение годишно. Гнездовият участък е с площ 350–500 кв.м при единично и 50–150 кв.м при колониално гнездене.Гнезди в плитките участъци на водоеми в близост до тръстикови масиви. Гнездото е сал, изработен от водни растения, водорасли и тръстики, плъзгащи се на повърхността на водата, но обикновено се закрепва към групичка водни растения. От април до юли снася 3-6 бели яйца, които си променят цвета в кафяв и по този начин стават по-незабележими. И двете птици мътят, като се редуват през няколко часа. Излюпването настъпва след 28 дни. Малките са способни да плуват веднага, но остават зависими от родителите си в продължение на няколко седмици. В случай на заплаха малките се крият в оперението на женската, която с гмуркане избягва опасността.

Природозащитен статус

Уязвим. Защитен по ЗБР. Съществена част от хабитатите са включени в защитените зони по НАТУРА 2000.

 

 

 

 

Голям гмурец (Podiceps cristatus)