Планирано е налогът да е в размер на 0.80 евро на килограм

От началото на следващата година ще бъда въведен нов общ данък за страните-членки върху нерециклираните пластмасови отпадъци от опаковки, които държавите-членки ще плащат в бюджета на ЕС. Планирано е налогът да е в размер на 0.80 евро на килограм. Новият източник на приход за бюджета на ЕС беше одобрен на заседанието на Съвета на Европа, проведено през юли 2020, съгласно постигнатото споразумение по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“.

Към момента т. нар. данък пластмаса е всъщност собствен принос на базата на нерециклирани пластмасови опаковки, коментира пред 3e-news Цветанка Тодорова, председател на Българска асоциация „Полимери“. Собственият принос ще се поеме от националния бюджет, поне в началото и се надяваме да не се налагат допълнителни такси върху производителите на опаковки в България, допълни тя.

На този етап не е ясно на базата на какви данни ще се изчислява този собствен ресурс, предупреди Тодорова. По нейните думи остава отворен и въпросът доколко са достоверни тези данни, при положение, че в България няма истинска статистика за количеството нерециклирани пластмасови опаковки.

Мотивите за приемането са, че в съответствие с Европейската стратегия за пластмаси, бюджетът на Съюза може да допринесе за намаляване на замърсяването с отпадъци от пластмасови опаковки. Собственият ресурс, който се основава на национален принос, пропорционален на количеството отпадъци от пластмасови опаковки, които не се рециклират във всяка държава-членка, ще предостави стимул за намаляване на потреблението на пластмаси за еднократна употреба, насърчаване рециклиране и стимулиране на кръговата икономика.

В същото време държавите-членки ще бъдат свободни да предприемат най-подходящите мерки за постигането на тези цели в съответствие с принципа на субсидиарност.

За да се избегне прекомерно регресивно въздействие върху националните вноски, към вноските трябва да се прилага механизъм за корекция с годишно намаление на общата сума на държавите-членки с брутния национален доход /БНД/ на глава от населението през 2017 г. под средния за ЕС. Намалението би трябвало съответства на 3,8 кг нерециклирани пластмасови опаковки, умножени по населението през 2017 г. на съответните държави-членки.

Целта е всички страни членки да достигнат максимална степен на рециклиране на отпадъците от опаковки. В момента индивидуалната вноска на всяка страна в бюджета на ЕС отива в общата кошница. Това не е решение за иновациите и за стимулиране на рециклирането, подчерта Тодорова.

dir.bg

Фото: fdiforum.net

Готова ли е България да въведе данък върху пластмасата?