Днес, 09 декември 2019, в гр. София започна първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All, който си поставя за цел да даде сериозен принос в усъвършенстване на селскостопанския сектор в страните от Европейския съюз чрез насърчаване на иновациите, обмен на опит и ноу-хау между света на образованието и обучението и света на труда.

 

 

Водещ партньор на проекта е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са: OECON GROUP BULGARIA -България;DEKAPLUS BUISINESS SERVICES-Кипър, FUNDATIA SATEAN- Румъния, HAKAN KANSO-Турция и EPIMELITIRIO CHALKIDIKI-Гърция.

 

 

Партньорите по проекта от различни страни и сектори на икономиката обединяват усилията си, за да предоставят интелигентни решения за земеделие на различни групи заинтересовани страни. През първия ден от началото на изпълнението на целите и дейностите на проекта, бяха обсъдени и организационни въпроси като Ръководство за управление на проекта, План за осигуряване на качеството и План за разпространение на проекта.
Работата ще продължи утре, 10 декември, с други важни аспекти от изпълнението на проекта.

 

Даден е старт на първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All