От 6 до 10 септември в Бургас се проведе курс, който е част от системата за обучение по аквапоника, разработвана в комуникация между специалисти от пет държави – България, Гърция, Румъния, Турция и Кипър.

В рамките на курса, на 9 септември, от 14:00 ч., в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ специалисти от Фондация Виа Понтика, водещ партньор на проекта и експерти от ИАРА и Тракийския университет демонстрираха аквапонична инсталация за домашно ползване, изработена с лесно достъпни материали.

Инсталацията послужи като демонстративна единица за илюстриране на устойчивостта и ефективността на аквапониката в малка площ и активното сътрудничество между бизнеса и науката за по-нататъшно развитие на нови технологии и за търсене на по-широки възможности на аквапониката за в бъдеще в България.

Демонстрацията показа, че аквапониката е иновативен метод, който има потенциал да произвежда големи количества, както зеленчуци, така и риба с минимални суровини, без да се използват пестициди, хербициди или химически торове, с възможност за целогодишно производство, в разнообразни местоположения и при всякакви условия, без вреда за околната среда.

 

Желанието на екипите, работещи по проекта е да се създаде базова система за обучение по аквапоника, с възможност за разширяване, като задачата на участващите в него обучители е чрез презентации и дискусии да оформят курс за обучение с практическа насоченост, който ще бъде предоставен безплатно на страницата на проекта www.smartfarmingproject.eu.

Пример за контролирано екологично земеделие, аквапониката вече придоби световно признание поради факта, че се доказва като надежден и устойчив метод за отглеждане на храна и един ден ще помогне за изхранването на милиони хора по света.

 

Демонстрация на система за аквапоника