Семинар „Бъдещето на морето“ ще се проведе на 20.05.2021 г. в експозиционен център „Флора“ в Морската градина на гр. Бургас. Събитието ще започне в 10:00 ч. и ще продължи до 16:00 ч.

Форумът предоставя възможност да се включите в една интересна дискусия, чиято цел е да начертае бъдещите хоризонти на нашите действия за опазване и съхраняване богатствата на Черно море и опазването му от замърсяване с твърди морски отпадъци. Темите включени в предишното издание на форума, проведено през 2018 г., дават повод за проактивно участие на всички заинтересовани страни в сегашното издание, с цел обмен на информация и предложения за бъдещи дейности.

В събитието ще се включат учени и активисти в областта на опазването на Черно море.

Организатори са Фондация „Виа Понтика“ и Община Бургас. Инициативата е част от програмата на Европейски морски ден в България 2021 г. и се организира по проект “Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – BSB552 “RedMarLitter”, изпълняван по Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“

Семинарът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Кhttps://viapontica.org/wp-content/uploads/2021/05/programa_seminar_20_05_2021_REDMARLITTER.docxовид-19 в България.

Програмата на семинара: Семинар „Бъдещето на морето“

Дискусия за бъдещето на Черно море