Нашият океан е нашето бъдеще!

Когато мислим за рисковете за общественото здраве,не може да не мислим за океаните. Все по-често откриваме, че здравето на океаните е тясно обвързано с нашето здраве. Някои могат да бъдат изненадани да прочетат, че организмите, открити на екстремни дълбочини, се използват за ускоряване на изследвания на COVID-19 и вероятно още повече, да научат, че именно околната среда може да даде решение на човечеството.

Това е една от множеството причини, поради които трябва да празнуваме Световния ден на океаните: да напомняме на всички за основната роля на океаните в ежедневието. Те са белите дробове на нашата планета, осигуряващи по-голямата част от кислорода, който дишаме. Целта на Деня е да информира обществеността за въздействието на човешките действия върху океана, да развие световно движение на гражданите за опазване на океана и да мобилизира и обедини световното население по проект за устойчиво управление на световните океани. Те са основен източник на храна и лекарства и критична част от биосферата. В крайна сметка е ден да отпразнуваме заедно красотата, богатството и обещанието на океана.

За да участвате може да намерите повече информация за Международния ден, като посетите уебсайта на Световния ден на океаните на ООН-unworldoceansday.org.

Докато предизвикателствата пред океана продължават да нарастват, нараства и нуждата от нови решения и хора, които да ги управляват.

За тази цел темата на Световния ден на ООН за океани 2020 г. е „Иновации за устойчив океан“. Иновациите – свързани с въвеждането на нови методи, идеи или продукти – са динамичен термин, който в основата си е изпълнен с надежда.

Празникът на Световния ден на океаните на ООН тази година ще се проведе като виртуално събитие, създадено в партньорство с Oceanic Global.

Събитието ще хвърли светлина върху иновации от цял свят в нуждаещите се области, иновации, които са както обещаващи, така и доказани, такива, които внушават оптимизъм, и такива, които демонстрират способност за ефективно мащабиране. То също така ще предостави платформа за мислещи лидери с разнообразен произход, които прокарват нови пътеки напред за здравето на нашия океан и нашата планета.

Програмата на деня и следващите събития, провеждани през Световната седмица на океана (седмицата от 8 до 15 юни 2020 г.), ще разглежда иновациите в различни категории, включително технология, системна инфраструктура, управление на ресурсите, потребителски продукти, финанси и научно проучване – и ще очертае как тези иновации могат да бъдат да бъдат приложени, какво е тяхното потенциално въздействие и необходимите ресурси за превръщането им в дълготрайни решения.

Тази година темата е особено актуална във връзка с Десетилетието на ООН за науката за устойчиво развитие на океана, което ще продължи от 2021 до 2030 г. Десетилетието ще засили международното сътрудничество за разработване на научните изследвания и иновативните технологии, които могат да свържат науката за океана с нуждите на обществото.

Значението на Океаните

Знаете ли, че?

Океаните служат като най-големият източник на протеини в света с повече от 3 милиарда души, зависещи от океаните като основен източник на протеини.
Над три милиарда души зависят от морското и крайбрежното биоразнообразие за прехраната си.
Океаните абсорбират около 30% от въглеродния диоксид, произведен от хората, буферирайки въздействието на глобалното затопляне.

Присъединете се към генералния секретар на ООН, експерти и известни личности в това онлайн събитие на 8 юни от 10 до 17 ч. И вижте и други събития по света.

 

Полезни връзки:

 

За Световния ден на океаните тази година нараства глобалното движение, което призовава световните лидери да защитят 30% от нашата синя планета до 2030 г. Тази критична нужда се нарича 30×30. Чрез опазването на поне 30% от нашия океан чрез мрежа от силно защитени зони можем да помогнем и да осигурим здрав дом за всички!

Sign the Petition

 

Днес е Световният ден на океаните