Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще се проведе от 13 до 17 май. Официалното събитие по откриването – на което ще присъстват еврокомисарят по околната среда, морските въпроси и риболова, Кармену Вела и маршалът на област Мазовия, Адам Струзик – ще се проведе в област Мазовия, във Варшава, Полша на 13.05.2019.

Конференцията на високо равнище във връзка с европейската Зелена седмица е планирана от 15 до 17 май в Брюксел. Отворена е за заинтересовани групи от природозащитници и по-широката аудитория, като също ще включва и церемонията по награждаване на „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“ , организирана от Комитета по районите на ЕС и церемонията по награждаване на LIFE, съответно на 15 и 16 май.

Повод за дискусия

Организирана от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия в продължение на близо 20 години и привличаща водещи фигури от цял свят, „Зелената седмица“ е най-голямото ежегодно дискусионно събитие на тема европейска политика за околната среда. То насърчава дебати между европейски, национални и местни заинтересовани групи с цел да се генерират нови идеи, които да се вложат в разработването на политики и въвеждането им.

Тези дебати поддържат растежа на общоевропейска общност от дейци, който участват в изграждането на екологична устойчивост и в споделянето на практики, както и в мотивирането на гражданите да се включат в природозащитните акции на ЕС и да направят своя собствен принос.

Темата на 2019 г.

Законите за околната среда на ЕС имат огромно влияние върху нашият живот. Те подобряват качеството на водата и въздуха, защитават природата и окуражават рециклирането. Но за да доведат наистина до промяна, те трябва да се прилагат с пълна сила.

На  27 март 2019 г. Европейската комисия публикува комплект доклади за състоянието на прилагането на законите за околната среда в Европа: Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда. Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще прецени откритията на този Преглед, като задава въпроси като: С какво законите за околната среда на ЕС са от полза за гражданите? Как изглежда успешното им прилагане? Защо и къде съществуват пропуски в прилагането? Как могат заинтересовани групи да поемат изпълнението на закони на ЕС? И как може ЕС да улесни всичко това, като гарантира, че гласовете на гражданите  се чуват?

Виж още:

Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда — Комисията помага на държавите членки да прилагат по-ефективно европейските правила, така че да се осигури защита на гражданите и да се повиши качеството им на живот

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019 – ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Партньорски събития

Както всяка година, европейската „Зелена седмица“ ще включва много партньорски събития организирани из цяла Европа през месеците април и май от огромно разнообразие от заинтересовани групи, включително местни власти, неправителствени организации и бизнеси. Примерите включват:

  • имитация на съдебен процес по проблем, свързан с прилагането на законодателството за околната среда, организирано от студенти в Юридическия факултет на град Лион на 26 април;
  • жива лаборатория в Гьотеборг на 08 май, която позволява на доставчици на продукти без вредно съдържание да ги представят на потенциални купувачи, като начално училище Хоппет, без съдържание на вредни съставки;
  • семинар „Знай какво има под повърхността” за съхранение на подводното наследство от 15 до 19 май, провеждан основно на лодка, в близост до италианските Егадски острови.

Предизвикателство #MyGreenAction /#МоетоЗеленоДействие

Провеждано от 21 март до 10 май, предизвикателството #MyGreenAction приканва млади европейци да споделят снимки, видеа или илюстрации на действия, които са предприели, за да осигурят по-зелено бъдеще, през своите собствени профили в Инстаграм или Туитър, или под официални публикации на Европейската комисия във Фейсбук за предизвикателството #MyGreenAction. На всеки две седмици, три предложения ще бъдат избрани и представени в профилите в социалните мрежи на Комисията и десетте най-добри предложения от всички ще бъдат включени във видео, което ще се прожектира на европейската „Зелена седмица“.

Европейски избори

Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ се провежда по време на предизборната кампания за Европейски избори от 23 до 26 май. Чрез демонстриране на активирането на дейностите за защита на околната среда от страната на ЕС през последните години, тя представя възможност да се насърчава напълно информирано демократично участие (особено сред тези, които гласуват за първи път).

Виж още:

Общи предизвикателства и как да се обединят усилията за постигане на по-добри резултати-EN

 

news.cision.com/eu-green-week-2019

Европейска Зелена седмица 2019