Image result for european green deal"

Стремежът е  Европа да бъде първият неутрален за климата континент!

Да станем първият в света неутрален за климата континент до 2050 г. е най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време. За да постигне това, Европейската комисия представя европейския Зелен договор, най-амбициозния пакет от мерки, които трябва да дадат възможност на европейските граждани и предприятия да се възползват от устойчивия зелен преход. Мерките, придружени с първоначална пътна карта на ключовите политики, варират от амбициозно намаляване на емисиите, до инвестиране в авангардни изследвания и иновации, до опазване на естествената среда в Европа.


Подкрепен от инвестиции в зелени технологии, устойчиви решения и нов бизнес, Зеленият договор може да бъде нова стратегия за растеж на ЕС. Включването и ангажираността на обществеността и на всички заинтересовани страни е от решаващо значение за нейния успех.

Преди всичко европейският Зелен договор посочва пътя за точен и социално справедлив преход. Той е проектиран по такъв начин, че да не остави никой индивид или регион назад от голямото преобразяване, което предстои.

Всичко за европейския Зелен договор може да намерите ТУК

europa.eu

 

Европейски Зелен договор