Конфискуваните три неми лебеда (Cygnus olor) от имот в русенското село Иваново бяха освободени днес в езерото Вая край Бургас от служители на Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“.

Немите лебеди са красиви птици със снежнобяло оперение и червен клюн, при мъжкия с голям израстък. Шията на немия лебед е по-дебела, отколкото на другите лебеди. Характерна особеност е, че я държи във формата на буквата ‘S’ и често, докато плува, повдига леко крилете си. Единствените звуци, които може да издава, са шипене и леко съскане. Много спокойна и смела птица, притежаваща впечатляваща сила. С удар на крилете или клюна може да убие лисица, куче или да счупи човешка ръка.

Лебедите се държат на група и това им помага да се пазят и така да бъдат наистина диви животни. Това може би ги е спасило и в условията на отглеждане, различни от дивите.

Птиците, които са защитен вид, били отглеждани незаконно в частен имот русенското село Иваново, за което е получен сигнал. Лебедите са конфискувани в края на януари тази година при съвместна проверка на експерти от екоинспекцията и на полицаи.

В Закона за биологичното разнообразие има категорична забрана за притежанието, пренасянето и предлагането за продажба на екземпляри от защитени видове животни. Случаят е бил предаден на Русенската окръжна прокуратура, която е образувала досъдебно производство, а птиците били настанени в Спасителния център център на „Зелени Балкани“ в град Стара Загора до издаване на постановление за тяхното освобождаване в природата.

 

 

Специалистите избират често най-голямото езеро в България, Вая, за адаптация на диви птици в природата, защото е защитено от посегателства- 1998 г. езерото е определено за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици, 2003 г. е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция, а 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. Езерото е дом на 262 вида птици и важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и врабчови птици по миграционния път от Европа към Африка, Виа Понтика.

„Тук, в Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, имаме възможност да окажем ветеринарна грижа и разполагаме със служители, които разбират, че дивите животни не могат да бъдат държани в плен и им стига да се погрижим с усмивка за всяко същество, което е попаднало на територията ни. Знаете ли, всъщност, след като са освободени, те много често се връщат при нас, макар и за малко, сякаш да благодарят. И както обичаме да казваме: Когато природата ти отвръща с усмивка за грижата, тогава всяко усилие си струва“, споделя Ана Янчева, управител на Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.

 

 

 

 

Екопарк „Вая“ приюти три лебеда, пуснати от Спасителния център на „Зелени Балкани“