Две български фирми спечелиха наградата на Европейската комисия (ЕК) за стартиращ бизнес в областта на опазването на околната среда. Грамотите се връчват всяка година на новосъздадени предприятия от страните-членки на ЕС, които предлагат иновативни решения в областта на зелена енергия, опазването на въздуха и водата.

Наградата на Европейската комисия е разделена в две категории – за „зелени“ и „сини“ предприятия. Първите предлагат иновации, свързани с въздуха, околната среща и зелената енергия, а вторите работят в областта на опазването на водите. И двете отличени фирми тази година са от България.

Кармену Вела – еврокомисар по околната среда: Европейската комисия подкрепя нови идеи, които допринасят за по-зелена планета. България този път е много успешна, защото и двамата победители идват от България. Това означава, че тя е една от държавите членки, които активно допринасят за иновативни програми, идеи и проекти за по-добра околна среда -дали става дума за вода, по-чист въздух или по-добро справяне с отпадъците. Така че благодаря, България, за приноса и продължавайте с добрата работа.

Фирмата ShiftIDEAS Биомик разработва икономична и биоразградима алтернатива на стиропор от селскостопански отпадъци и гъби. От нейно име наградата получи посланикът на България в Белгия Мая Добрева.

Фирмата Еnova e разработила система за наблюдение на замърсяването на водите,базирана на ново поколение биосензори.

Хюсеин Йеменджиев – създател на Enova: Крайни потребители на нашия продукт могат да бъдат всички фирми и лица или неправителствени организации, които имат интереси в мониторинга на качеството на водите, но разбира се това могат да бъдат и ВиК-дружествата, които ежедневно извършват наблюдение на питейни и отпадъчни води, могат да бъдат националните агенции, които наблюдават природните води и могат да бъдат частни и държавни лаборатории, университети и други.

Целта и на двете млади компании е направят научните открития полезни за бизнеса.

BNT

ЕК награди две български фирми за стартиращ бизнес по опазване на околната среда