Европейският съюз: „Спасете пчелите и фермерите“ ще бъде 7-ата Европейска гражданска инициатива.

Европейският съюз: „Спасете пчелите и фермерите. Към благоприятно за пчелите земеделие за здравословна околна среда“ достигна границата от един милион декларации за подкрепа от европейски граждани, както Европейската комисия призна на 10 октомври.

Следователно 3 години след регистрацията Комисията най-накрая трябва да обмисли ново законодателство, включително целта, поставена от Европейска гражданска инициатива (ЕГИ), а именно постепенно премахване на синтетичните пестициди до 2035 г., възстановяване на биологичното разнообразие и подпомагане на земеделските производители по време на тази преходна фаза.

Утвърждаването на инициативата проправи пътя за следване на строг график. Първо, Комисията прие на 25 ноември лидерите на ЕГИ „Спасете пчелите и фермерите“, за да обсъдят подробно инициативата. След това, в рамките на три месеца, ЕГИ ще бъде представена на публично изслушване в Европейския парламент.

И накрая, Комисията има срок до 7 април 2023 г. да представи официалния си отговор, очертавайки какви действия възнамерява да предприеме: да предложи законодателство, да предприеме други незаконодателни мерки или да не предприеме никакви действия.

Докато ЕГИ задължава Комисията да разглежда сериозно исканията на европейските граждани, тя не е длъжна да предприема действия по тях. Организаторите няма да имат права срещу това.

Силно се надяваме, че европейските власти ще подкрепят тези въпроси, свързани с общественото здраве и околната среда.

Justice Pesticides

justicepesticides.org

ЕС: Как агрохимическата промишленост и държавите-членки побеждават регулацията на пестицидите