Първата транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All се състоя в София, България, в периода 9-10 декември 2019 г. По време на двудневното събитие бяха проведени множество ползотворни дискусии, като беше обсъдено стартирането и изпълнението на проекта, в съответствие с предварително заложените работен план и график.

През първия ден беше направено въвеждащо представяне на проект Smart Farming 4.0 All и  фокусът на дискусиите бе поставен върху следните ключови моменти: изработване и приемане на Ръководство за управление на проекта, План за осигуряване на качеството и План за разпространение на проекта, лого, уебсайт и дизайн на страницата на проекта.

Вторият ден от срещата бе посветен на хоризонталните дейности по проекта, в това число: осигуряване на качество, оценяване, публичност и популяризиране, техническо и финансово изпълнение и отчетност. Събитието завърши с представяне на Работен план за двете проектни години, планиране на следващата партньорска среща и оценка на настоящата.

 

 

Проект „Интелигентно земеделие в четвъртата промишлена революция“ (Smart Farming 4.0 All)  обединява шест партньора от България, Турция, Гърция и Кипър с различен профил, експертиза и култура, които споделят общата визия да подпомогнат  хората в придобиването и развитието на основни умения и ключови качества по отношение тяхното значение за пазара на труда и техния принос към обединеното общество и насърчат подобряването на качеството, внедряване постиженията на иновациите и интернационализацията в областта на селското стопанство. По проекта ще бъде разработен и Наръчник за интелигентно земеделие и ще се разработят специфични учебни програми, които ще се използват за обучение на експерти от участващите организации като „носители” на иновации. Така ще се гарантира приложимостта и признаването на постигнатите резултати и в другите европейски държави.

 

 

Водещ партньор на проекта „Интелигентно земеделие в четвъртата промишлена революция“ (Smart Farming 4.0 All) е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са:

  • OECON GROUP BULGARIA, България
  • DEKAPLUS BUISINESS SERVICES, Кипър
  • FUNDATIA SATEAN, Румъния
  • HAKAN KANSO, Турция
  • EPIMELITIRIO CHALKIDIKI, Гърция

 

Първа транснационална партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All