Какво е решението на замърсяването на въздуха?

От Ирене Лоренцо (www.birdlife.org), 25 октомври 2016

Наскоро Световната здравна организация (СЗО) обяви шокиращата новина: вече 92% от населението на света диша замърсен въздух. Подобно на канарчето в мината, дивите птици са винаги първите, които го забелязават.

Преди няколко дни Световната здравна организация пусна и свое най-подробно, актуално проучване на глобалното замърсяване и резултатите спират дъха: над 90% от населението живее в места, където замърсяването на въздуха превишава безопасните граници.

Съобщава се, че три милиона души умират всяка година в резултат на вредното действие на малките частици – твърди и течни вещества, които се суспендират във въздуха, който дишаме и са там като резултат от широк спектър човешки или изкуствени източници, автомобилните газове и електроцентралите. Продължителното излагане на въздействието на тези частици е свързано с редица заболявания на дихателните пътища. Предвид доказания ефект върху хората, ние се питаме, как това се отразява на птиците?

През 2013 г. птици започнаха да падат от небето в Сингапур заради смога, който се е образувал в резултат на горски пожари. Множество изследвания показват, че птиците реагират на промените в околната среда, преди хората да могат дори да ги забележат. Ето защо птиците са ценни показатели за здравето на нашата околна среда. Всеки, който е запознат с историята на канарчето в мината знае, че когато птиците започват да изчезват, има нещо лошо във въздуха.

Доказано е, че замърсявания от различен тип имат отрицателно въздействие върху птиците. Всички сме запознати с ефектите на нефтените разливи, пластмасовите отпадъци, пестицидите и другите водно-пренасяни замърсители, които могат лесно да сеят опустошение във влажните зони и крайбрежните местообитания. Въпреки това, когато става въпрос за невидими във въздуха замърсители, ефектите са много по-трудни за проследяване.

Но това, което може лесно да бъде изследвано, са валежите и техните въздействия върху околната среда. Замърсяването не се отнася само за въздуха, който дишаме. Токсични изпарения, идващи от колите, битовото отопление, електроцентралите, фабриките и селското стопанство – всичко това замърсява атмосферата със серни и азотни съединения. След изминаване на дълги разстояния, тези съединения падат като киселинен дъжд, който е съпричастен за спада на популацията на няколко вида птици в индустриализираните страни като САЩ и Великобритания. Дори когато има строги закони за околната среда, както в източните райони на Северна Америка, киселинният дъжд е все още един въпрос, който е свързан със спада на популацията на застрашени видове, като например дрозда на Бикнел.

От особено значение са „устойчивите органични замърсители“: промишлени химикали, остатъци от пестициди като ДДТ и нежелани странични продукти, като например диоксини. Тези съединения се просмукват във въздуха, както и във водата, а след това се натрупват в мастните тъкани на дивите животни и са причина за репродуктивни дисфункции, деформации и вродени дефекти, наред с други здравни проблеми. В крайна сметка те са причината за многобройния спад на популацията на различни видове корморани в САЩ и африканския морски орел в Зимбабве.

В заключение: СЗО предложи набор от решения за справяне с кризата със замърсяването на въздуха: устойчив транспорт, подобряване на управлението на отпадъците и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници. Това ново изследване ни напомня, че повечето от източниците, които причиняват замърсяване на въздуха са също двигатели на изменението на климата. Това е мястото, където нашите решения за природата са доста полезни. Нашите най-добри препоръки за справяне с изменението на климата също ще подобрят качеството на въздуха за хората и за птиците; запазването на изкопаемите горива в земята и осигуряването на прехода към възобновяеми източници трябва да се случи, колкото е възможно по-бързо.

След Закона за чист въздух от 1956 г. във Великобритания, има съобщения за няколко вида птици, които са били изчезнали от Лондон, но са се върнали след прочистването на въздуха: от папуняк до копринарка. Това идва да покаже, че никога не е твърде късно, за да се изчисти проблема: когато въздухът е годен да се диша отново, птиците ще бъдат първите, които ще ни уведомят.

(Превод: Елка Тодорова)

Какво е решението на замърсяването на въздуха?