пчела

Никога не вали, но по малко тече. Миналат а седмица бе съобщено, че Агенцията на САЩ за защита на рибата и дивеча(US Fish and Wildlife Service) обмисля включване на пчелите в списъка по Закона за застрашени видове за първи път. Сега изглежда, че старата черно-кафява пчела е бита на финалната линия, като други седем вида пчели, които се срещат само в Хавай, тази седмица бяха официално пуснати в списъка, както е препоръчано от Xerces Society(международна, неправителствена организация, която защитава дивата природа чрез запазване на безгръбначни и техните местообитания).

Въпросните пчели са жълти и са единствените местни видове пчели на Хавай.

Бележка на преводача: Медоносната пчела (Apis melifera) се подразделя на два типа: черни или кафяви и жълти пчели.Към първия тип се отнасят черните или кафявите пчели разпространени в Централна Европа, Великобритания, Северна Африка, Америка и на Мадагаскар; към втория- италианските (жълтипчели), които били пренесени в САЩ и други страни от Централна и Северна Америка.

От един вид насекомо, съществувало много преди европейците да пресекат океана, сега по островите има 63 вида жълти пчели. При липсата на други пчели, с които да се конкурират, живеещите на архипелага жълти пчели са еволюирали така че да използват всички островни местообитания,започвайки от бреговете и свършвайки с високопланинските пустини ,без да пропускат различните видове гори между тях. Но тази изолация и специализация ги прави изключително уязвими.

От 63 оригинални вида, девет не са виждани през последната година и се смята,че са изчезнали, докато седем вида са достатъчно заплашени, за да са в списъка на застрашените от изчезване.

Заплахите, пред които са изправени трудолюбивите малки насекоми са разнообразни, но много от тях се отнасят до хората, които променят нативната растителност, на която пчелите разчитат.

Увеличаването на горските пожари, съчетано с въвеждането на неместни растения, е променило местообитанията, говеда и кози променят пасищата, и дори въвеждането на земните червеи е изместило нативния баланс на хранителните вещества в горите.

Жълтите пчели почти изцяло се хранят с местни растения, така че когато те са засегнати и намаляват, пчелите чувстват ефектите. Не само това, но и въвеждането на мравки също е оказало отрицателно въздействие, тъй като те не само се хранят с пчелите, но са и конкуренти за нектара.

Всички тези фактори са оказали своето влияние върху видовете, нещо, което Xerces Society се опитва да документира. В действителност, на организацията са й били необходими 10 години изследвания и провеждане на кампании,за да получат най-накрая пчелите федерална защита.

Докато нещата не изглеждат добре за седемте вида пчели (а не за всички видове пчели, както съобщават някои сайтове), то не всички новини са лоши. Увеличението на научните изследвания доведе до откритието на нови 11 вида жълти пчели само в последните 15 години. Така или иначе, необходимо е да бъде гарантирана по-голяма защита на уникалната флора и фауна на Хавай, за да не се уврежда тя допълнително от човешка намеса.

За първи път в историята седем застрашени видa пчели ще бъдат под защита