Излезе каталогът на пощенските марки 2019 с подробна информация и изображения на всички български марки и блокове, отпечатани през 2019 г.

Между тях е и иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки с четири от най-красивите видове водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие – розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

 

Това беше едно от събитията, с които Фондация Виа Понтика отбеляза Световния ден на влажните зони – 02 февруари и популяризира богатството от биологично разнообразие в едни от най-важните и значими за България влажни зони – Бургаските, за да промени отношението на хората към защитените територии и да насочи обществената енергия към осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към биоразнообразието и видовете, за да има чиста природа и за поколенията след нас.

Излезе каталогът на пощенските марки 2019, съдържащ иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки