Bio BlitzBioBlitz е събитие, по време на което се прави биологично заснемане, като се регистрират всички живи видове на флората и фауната в определена зона. Групи от учени, природолюбители и доброволци провеждат интензивно теренно изучаване на мястото за непрекъснат период от време (между 6 и 24 часа). Това смесване на експерти на дивата природа и широката публика е от ключово значение за концепцията на BioBlitz.

„Био“ означава „живот“ ,а „блиц“ означава „да се направи нещо бързо и интензивно”. Заедно те правят „BioBlitz„- съвместна надпревара с часовника, за да се открият най-много видове растения, птици, животни и гъби в рамките на дадено място за определен период от време.

Какво е биологично заснемане? Това е документиран запис за конкретните видове в определена област на определена дата. Често се правят регистрирания само на редки или интересни видове, но BioBlitz има за цел да отбелязва всички видове, за да се изгради пълна картина за биологичното разнообразие на дадена зона.

В провежданите BioBlitz е налице обществен компонент с цел получаване на по-голяма заинтересованост, вдъхновение и ентусиазъм у хората относно биоразнообразието. За да се насърчи общественото участие, BioBlitz често се провежда в градски паркове или природни резервати в близост до населени места.

В един BioBlitz има повече възможности и ползи, отколкото при традиционното научно теренно изследване. Някои от тези потенциални ползи включват:

  • Удоволствие, вдъхновение и творчество – Вместо добре структурирано и планирано полево изследване, този вид събитие има празнична атмосфера и краткото време прави търсенето по-вълнуващо.
  • Локална полза – Концепцията на биоразнообразието има тенденция да бъде свързвана с кораловите рифове или тропическите дъждовни гори. BioBlitz предлага възможност за хората да посетят близко място и да се убедят,че в местните паркове има не по-малко биологичното разнообразие,което е важно да бъде запазено.
  • Данни за науката – Тези еднодневни събития събират основна таксономична информация за групи видове на флората и фауната.
  • Среща с учените – Един BioBlitz насърчава хората да се срещнат с работещи учени и да им зададат въпроси.
  • Идентифициране на редки и уникални видове / групи – Когато доброволци и учени работят заедно, те са в състояние да идентифицират необичайни или специални местообитания за опазване и управление, а в някои случаи могат да бъдат открити и редки видове.
  • Документиране на появяване на видовеBioBlitz не осигурява пълна информация за видовете в една зона, но той предоставя списък на видовете, който е основа за по-пълно изследване и често показва в коя област или в каква насока трябва да върви едно по-нататъшно проучване.

Терминът „BioBlitz“ за първи път е въведен в САЩ от естественика на National Park Service Susan Rudy, докато се провежда първият BioBlitz в Kenilworth Aquatic Gardens, Вашингтон, окръг Колумбия през 1996 г. На това първо събитие са преброени около 1000 вида. Това първо отчитане на биологичното разнообразие е организирано от Sam Droege (USGS) и Dan Roddy (NPS) със съдействието на други
правителствени учени. Обществеността и новинарските медии са били поканени. След успеха на първия BioBlitz, много организации от целия свят са повторили тази концепция.

Оттогава повечето BioBlitz съдържат публичен компонент, така че възрастни, деца, тийнейджъри и всички желаещи могат да се включат заедно с експерти и учени в събитието. Участието в тези теренни проучвания е един забавен и вълнуващ начин за хората да научат повече за биологичното разнообразие и по-добре да разберат как да го защитават.

Редовни BioBlitz се провеждат в Австралия, Канада, Хонг Конг, Ирландия, Израел, Малайзия, Нова Зеландия, Португалия, Испания, Швеция, Тринидад и Тобаго, Великобритания, Тайван, САЩ и др.

Какво е BioBlitz?