Дивата природа се нуждае от нашата защита всеки ден. Както казват някои, всеки ден трябва да бъде Ден на дивата природа.

Предизвикателствата, пред които е изправена дивата природа са огромни и сложни,затова не е чудно,че хората се чувстват безсилни. Въпреки това, ако се съберат нашите индивидуални действия за опазване на дивите животни и растения, резултатът може да е разликата между това един вид да оцелее или да изчезне завинаги. Идеите за действия могат да бъдат безброй, но ето 10 от тях:

1. Поставете си за цел.
Можете да определите основната цел на вашия ежедневен живот да бъде избягването и на най-малкото отрицателно въздействие или „отпечатък“ върху дивите животни и растения и местообитанията им.

2. Мобилизирайте. Насърчавайте във вашето училище, клуб и между приятелите ви да има разговори и дебати по смисъла на опазване на дивата природа и това, което можете да направите, за да помогнете.

3. Потребявайте отговорно. Като не закупувате на продукти, произведени от незаконно произхождащи защитени видове от дивата природа или техни продукти, можете да спрете унищожаването на дивата природа,тъй като предприятието,което ги предлага ще стане нерентабилно. Купуването на незаконни продукти от дивата природа ще бъде не само вреда за видове, но може да ви изненада с глоба или дори затвор. Намерете повече информация от своите национални или местни органи,защитаващи дивата природа или в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Ако имате съмнения, проверете.

4. Говорете. Дайте гласа си за безгласните. Споделете вашата страст за опазване на дивата природа с вашето семейство и приятели. Помолете всеки, когото познавате, да се ангажира да направи всичко възможно и да каже „не“ на незаконните действия към дивите животни и растения и техните продукти. Уверете се, че всеки разбира, че запазването на дивата природа включва опазване на природните зони за вечни времена и поради това разрастването и благоустрояването на населените места трябва да бъдат добре планирани и не трябва да бъдат за сметка на загуба, фрагментация или деградация на дивите животни и растения и местообитанията им. Разрастването и благоустрояването трябва да бъдат природосъобразни и удобни и за дивата природа толкова, колкото и за хората.

5. Посещавайте. Аквариумите, ботаническите градини, националните паркове, природните резервати, убежищата на дивите животни и растения и зоологическите градини са дом на дивата фауна и флора. Вижте най-невероятните същества на Земята отблизо. Когато резервирате вашата лятна ваканция, планирайте да посетите национален парк във вашата страна или в чужбина. Ако пътувате в чужбина, научете как страната защитава своята дива природа и диви местообитания. Ваканции със сърце!

6. Отворете съзнанието си. Когато повечето хора чуят понятието „застрашени видове”, те мислят за слонове, носорози, тигри и други харизматични видове. Лесно е да се съчувства на тези животни, но и може да имате чувство,че престъпленията към тях са в един друг свят, далеч от собствения ви живот. Ако тези животни не живеят във вашия район, може да помислите, какво да направите, за да помогнете на местните видове. Най-вероятно можете да получите съвети за това от вашето правителство или организацията за опазване на дивата природа близо до вас.

7. Доброволец. Ако не разполагате с пари, за да дадете, дарете от времето си. Много организации и зоологически градини имат доброволчески програми. Вие можете да помогнете за почистване на плажовете, спасяване на диви животни или да информирате туристи за вашите местни обитания.

8. Присъединете се. Независимо дали сте по-заинтересовани от опазването на природните местообитания или предотвратяване на трафика на дивата природа, намерете организацията, която отговаря на вашата страст и обединете усилията си. Ако такава организация не съществува във вашата общност, създайте една!

9. Бъдете информирани.
Научете повече за видовете на нашата планета от експерти. Запознайте се с начините за опазване на дивата природа. Посетете сайтовете на организации за опазване и техните социални медии. Абонирайте се за списание за дивата природа и гледайте програми за природата по телевизията. Бъдете информирани и вземете участие в опазване на местната дива природа. Мислете глобално, действайте локално.

10. Подавайте сигнали. Подаващите сигнали играят ключова роля в разкриването на престъпленията към дивата природа и подвеждане под наказателна отговорност на контрабандисти и бракониери. Сигналите са от ключово значение за борбата с измамите и корупцията,които са сред основните причини за престъпления срещу дивата природа. Ако имате информация за незаконна сеч,лов, риболов или трафик на дивата природа, съобщете на съответните държавни органи. Намерете горещата линия или поискайте да се създаде една, ако тя не съществува!

Как можем всеки ден да помагаме за защитата на дивата природа?