Каналът, който свързва езерото „Вая“ и Черно море ще бъде почистен и възстановен с пари по европейски проект, спечелен от Областна администрация. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 394 000 евро по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Областна администрация ще си партнира с каймакамството в Енез.

През изминалите две години каналът постоянно наводняваше района, заради обилните валежи. Така се стигна до проект, разработен от експертите в администрацията. Със съдействието на община Бургас той е вече спечелен.

Резултатите, които се очакват са опазване на околната среда и устойчиво използване на природни ресурси не само в регионален аспект. Предвидените дейности ще доведат пряко до подобряване на екологичните условия в територии с международно значение (езерата Вая и Гала), с мерки включващи почистване и укрепване.

Къде се намира каналът на Вая?

За да стигнете до канала, свързващ езерото Вая с Черно море е нужно веднага след светофара на канала по главен път Бургас–Созопол да отбиете вдясно до първия далекопровод и да спрете,за да видите богатството на Вая. Гледката към голямото езеро е приятна, защото на фона се вижда и модерният град. През различните сезони от тази точка можете да наблюдавате различни видове птици.

Каналът на Вая ще бъде почистен с европейски пари