Други названия: блатна лястовица, ръждив огърличник

Описание

Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 см.

Кафявокрилият огърличник има къси крака, дълги заострени крила, дълга раздвоена опашка и къс клюн, което е адаптация към въздушното хранене. Гърбът и главата са кафяви, крилата също са кафяви с по-тъмни махови пера. Коремът е бял. Гушата е кремава, оградена с черна „огърлица“. Долната част на крилете е червено-кафява с бяла ивица в задната част на крилото, за разлика от чернокрилия огърличник (Glareola nordmanni), при който крилата отдолу са изцяло черни.

Разпространение и местообитание

Индо-африкански вид. В Европа е разпространен петнисто. Изолирани находища има на Пиренейския полуостров, в Южна Франция, Италия, Унгария, Балканските страни, Русия, Украйна. Размножава се около Средиземно, Черно и Каспийско море, в Азия достига Близкия Изток и Източен Казахстан.

Обитава блата, мочурища и други сладководни водоеми, крайбрежни бракични и солени лагуни и солници, поливни площи, орни земи, пасища, сезонно заливани селскостопански земи и др.

В  България е гнездещо-прелетен вид.Сигурно гнездене е установено край река Дунав и  по Черноморското крайбрежие, главно в Бургаските влажни зони. Среща се и във вътрешността- Тракийската низина, Плевенско, Свищовско.

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, есенната – през август-септември.

Хранене

Хранят се с насекоми и така намаляват числеността на досадните комари и мухи в района на езерата и блатата. Обичат да похапват твърдокрили насекоми и техните ларви. Предпочитат да се хранят със скакалци през юни – юли. Ловят плячката си в полет, като лястовиците. Могат да се хранят и на земята.

Гнездене

Тези дребни птици са моногамни, подобно на орлите. Образуват малки разредени колонии. Брачните игри са от средата, а строителството на гнездата – от края на април. Гнездото е малка яма сред ниска и рядка тревна растителност. Яйцата (2–4) снася към средата на май. Малките се излюпват в началото на юни. Малките остават в гнездото 2-3 дни след излюпването, после се крият в околната растителност.

Типично поведение на блатната лястовица, както и на всички останали птици, които гнездят по земята, е да се преструват на ранени при приближаване на врагове към гнездата им. Така привличат вниманието към себе си и отклоняват заплахата от бъдещото си поколение. Усетят ли приближаване на хора до гнездата им често ги посрещат, издавайки тревожни звуци, летейки над тях и дори пикират.

Природозащитен статус

Кафявокрилият огърличник е защитен по ЗБР, включен в ЧКБ (1985). Гнездовите находища по Черноморското крайбрежие са обявени за защитени територии.

 

 

Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)