Екипът на Фондация „Виа Понтика“ взе участие в работна среща на заинтересованите страни на тема „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци, организирана по проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн (BioLEARN)”, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ (ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020)“. Събитието се проведе на 30 юни от 10:00 часа в НЧ“Светлина“, град Поморие.

Основна цел на срещата бе запознаване и включване на заинтересованите страни и обществеността в търсенето на решение за проблема със замърсяване с отпадъци на значими влажни зони на Черноморски басейн. Работната среща даде възможност за ангажиране широката аудитория и управленските институции в подкрепа на научните изследвания, насочени към намаляване на замърсяването на крайбрежните влажни зони с отпадъци.

На срещата опит и данни обмениха експерти от различни сфери, свързани с управлението и опазването на околната среда и отпадъците, морския транспорт, рибарството, науката, неправителствени и природозащитни организации, граждани, студенти и др.

Координатор проекти на Фондация Виа Понтика, Ана Янчева, съвместно с професор доктор Мирослав Цветков и доц. д-р Даниела Тонева представиха идентифицирани горещи точки и работа в прогрес по компютърно моделираната карта към база данни на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ BSB552 RedMarLitter.

Предстоят нова среща и мобилна изложба, заложени като част от дейностите по проекта.

 

Компютърен модел на движението на плаващите отпадъци в Черно море бе представен на форум в Поморие