Фондация „Виа Понтика“ организира КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, посветен на Световния ден на влажните зони – 2 февруари на тема: Влажните зони: Източник на живот и благосъстояние  на човека

Условия за участие:

Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови групи:

7 – 12 г.;

13 – 16 г.

16 – 18 г.

Оригиналите на рисунките трябва да бъдат във формат А3.

За представяне на идеите се допускат всякакви материали и техники от изобразителното изкуство (вкл. графични програми).

Всеки автор може да участва с 1 рисункa.

Всяка рисунка трябва да е придружена с кратък текст представящ синтезирано идеята на автора, информационен лист на участника, в който са посочени: име на учебното заведение, трите имена на автора, възраст, град, адрес, телефон за връзка.

 

Срок за изпращане на творбите: 16.02.2024 г

Творбите изпращайте сканирани на електронен адрес: office@viapontica.org

Технически параметри на изображенията: размер –  до 5 MB; разделителна способност – max 300 dpi; допустими формати   – JPG, PNG, TIF, TIFF

или

на място в офиса на Фондация “Виа Понтика” – гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1, ж.п. гара – ет. 2

Обявяване на победителите: 20 февруари 2024 г.

НАГРАДИ: грамоти за всички участници в конкурса, предметни награди за отличените на първите 3 места.

 

Рисунките ще бъдат оценявани от професионално жури, включващо художници и учени/експерти в областта на опазване на околната среда. Най-интересните рисунки ще бъдат публикувани в електронен вид на страницата на Фондация “Виа Понтика”.

Конкурс за детска рисунка по повод Световния ден на влажните зони 2024