Днес, 30 януари, в „Дома на писателя“, Бургас, се проведе среща-дискусия между представители на туроператорския бизнес и Община Бургас. Събитието се открои с изключително висока посещаемост и продължи повече от два часа.

В качеството си на заместник-кмет по култура, туризъм и спорт, г-жа Диана Саватева направи изложение на дългосрочната визия на Община Бургас за развитие на туристическия сектор.

Освен представители на всички структури на Община Бургас, повече от 50 участника обсъдиха проблемите на местния туристически бранш, както и потенциални проектни предложения за оптимизация на туристически продукти и услуги.

Разширяване на комуникационните канали за рекламиране на града и региона, създаване на общ бранд,  предлагане на  хайкинг и тракинг турове, на черноморска кухня и винени дегустации, общи маршрути между природни забележителности в целия регион, които могат да включват езерата Вая, Мандра и Атанасовско, орнитоложки център „Пода“ и природен парк „Странджа“ бяха сред най-конструктивните предложения, около които се обединиха присъстващите.

Обсъдено бе и осъществяването на по-близки контакти между бизнеса и учебните заведения, които осигуряват кадри за туризма.

Всички предложения, представени на дискусията, ще бъдат разгледани от  ресорния екип  в общинската администрация.

Присъстващите представители на  туристическия бизнес ще получат пълна спортна и културна програма на Община Бургас с атрактивна визия, която може да бъде предлагана като самостоятелен продукт или част от пакетно предложение.

Координаторът за проекти към Фондация „Виа Понтика“ и управителят на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, също споделиха своята готовност за партньорство и интерактивен подход при позиционирането на Бургас като дестинация, както на вътрешния, така и на външния туристически пазар.

С отворен финал и конкретизирана следваща дата, диалогът между заинтересованите страни ще продължи на 5 март.

 

Конструктивен диалог между Община Бургас и туристическия бизнес