Описание

Това е най-малкият вид  чайка с дължина 25-30 см , размах на крилете 61-78 см и тегло от 70-160 г. Тя е с бледо сив цвят на оперението по време на гнезденето, с черна качулка, тъмни подкрила  и често розово петно на гърдите. През зимата, главата става  бяла, с изключение на една по-тъмна зона като шапка и мястото около окото. Клюнът  е тънък и черен, краката- тъмно червени. Младите птици имат черни петна по главата и по горната част, и „W“ черно оцветяване през крилата.

Обичайният звук е кратък „кик-кик“, подобен на този на рибарка.

Разпространение и местообитание

Малката чайка гнезди в Северна Европа и Азия. Тя също така има малки колонии в южните части на Канада. Видът  е мигриращ и обикновено пристига в своите гнездови райони от края на април до края на май и остават там до края на юли.

Гнезди по бреговете на Балтийско море, във Финландия и  южната част на Швеция,  Полша и  Русия, на изток от Сибир. По-рядко се среща на датското крайбрежие и на северния бряг на Черно море. По време на размножителния сезон често посещава крайбрежия и делти, но също така и блатисти райони във вътрешността и континентални езера. Зимата се среща в големи количества край Средиземно море, но и в Западна Европа и Балтийско море. През този сезон тя особено цени защитените устия, плитчини и плажове недалеч от сладководни езера.

В  България е гнездещо-прелетнен, преминаващ и зимуващ вид. За първи път през размножителния сезон видът е съобщен от орнитолога Николай Боев край Созопол, в блатото Алепу и в Шабленското езеро през 1949-1950 г., и край Балчик в 1960 г.

Хранене

През лятото храната на малката чайка се състои главно от малки насекоми, които улавя по време на полет или на повърхността на водата. Останалата част от годината мекотелите, малките ракообразни, червеите и понякога, рибата и други малки водни същества, съставляват обичайното меню на тази птица.

Гнездене

Малката  чайка гнезди на колонии в сладководни блата и мочурища, като прави облицовано гнездо на земята сред растителността, обикновено с  2-6 яйца вътре. Женската се редува с мъжката чайка за мътенето в продължение на 20 или 21 дни. Малките напускат гнездото обикновено още през първия ден и се крият в околната растителност, където родителите ги хранят.На възраст от 25 дни малките започват да летят, но им трябват три години, за да достигнат зрялост.

Природозащитен статус

Защитен вид по Закона за биологичното разнообразие.

 

 

 

 

Малка чайка (Larus minutus, Hydrocoloeus minutus)