Описание

Това е най-дребният по размери нирец. Дължина на тялото му е 40 см, а размахът на крилете е 62 см. Тежи между 500 и 950 грама. Има изразен полов диморфизъм особено през зимата. Бялото оперение на мъжкия има украса от черна маска и тънки черни ивици по тялото. Женската е сива с кафява глава. Клюнът е къс, със зъбци. С тяхна помощ и с подобието на кука на края на клюна може да лови и хлъзгави риби. Плува и се гмурка добре. Може да излети директно от водата, без да се засилва. Ударите с криле са много бързи. Когато се приводнява, пикира към водата и забавя полета в последния момент.

Малкият нирец живее на малки групи, с изключение на периода на мътене. Социален вид е и може да живее в група и с други видове патици.

Разпространение и местообитание

Малкият нирец гнезди в северните части на Скандинавския полуостров и Азия. Зимува в останалата част на Европа (включително и в България), южните части на Азия- Китай, Япония и Иран. Обитава езера и реки в тундрата и тайгата. В България се среща главно край езерата по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

Хранене

Малкият нирец се храни предимно с животинска храна, дребни безгръбначни, риби до 6 см дължина, водни насекоми, като растителната храна заема много малък дял от диетата му. Обикновено търси храна през деня в плитки води. По време на хранене се гмурка до около 30 м дълбочина и прекарва под водата от 15 до 30 секунди.

Гнездене

Малкият нирец е моногамна птица. Когато мъжкият изпълнява брачен танц, обикаля около женската и изправя кичура пера, който се намира над челото му. Чифтосва се през март-април и гнезди май-юни край езера, заобиколени от гори. Прави гнездото си в хралупи на дървета. Снася 5-11 кремави яйца, като мъти само женската в продължение на 26-28 дни. Майката сама отглежда малките, които се излюпват достатъчно развити, за да могат да се придвижват и хранят сами.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата малкият нирец е слабо засегнат вид, но в България е включен в списъка на птиците, приоритет на опазване по Анекс Ⅰ на Директивата за птиците.

 

Малък нирец (Mergellus albellus)