Едни от най-красивите птици, срещащи се по българското Черноморие са изобразени на серия от четири пощенски марки, която днес, 01.02.2019 г., бе валидирана от председателя на Съюза на българските филателисти Спас Панчев в сградата на Централното управление на „Български пощи“ ЕАД.  В кратката церемония взеха участие също: Ина Агафонова, създател на Фондация Виа Понтика, която е инициатор за създаването на марките,  Айлин Хасан – главен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“ и младата художничка Наталия Алексиева, илюстрирала марките с 4 от най-красивите видове водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие – розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан. С поставянето на печата за пускане в употреба, те ще станат част от колекциите на филателистите и ще украсява писмата, които изпращаме до своите близки и приятели.

 

 

Датата 01.02.2019  не е избрана случайно. Тя идва в навечерието на Световния ден на влажните зони – 02 февруари, който Фондация „Виа Понтика“ ще отбележи, освен с валидирането на серията пощенски марки, и с три събития в гр. Бургас, за които можете да научите повече на страницата на фондация viapontica.org и на страницата на инициативата worldwetlandsday.org

 

 

Влажните зони са бъдещето ни! Основните ползи за човека, осигурявани от нормалното функциониране на влажните зони, са: опазване на климата, водоползване, риболов, земеделие, дърводобив, енергиен източник, дивеч, транспорт, други продукти, включително лечебни растения, отдих и туризъм.

Мотото на отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година е: „Да  повишим информираността за значението на влажните зони в опазването на климата“.

Не е необходимо просперитетът на човечеството да е за сметка на Земята, затова Фондация „Виа Понтика“ има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и рушенето на екосистеми и сведе до минимум най-силните отрицателни въздействия, упражнявани върху природата в едни от най-важните и значими за България влажни зони- Бургаските.

 

 

Бургаският езерен комплекс е основен пункт по миграционния път „Виа Понтика“ – една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. Тук птиците традиционно спират да почиват, а някои и остават да зимуват и гнездят. В района на езерата са установени 254 вида птици, 71 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 105 са от европейско природозащитно значение, като 9 от тях са световно застрашени, а застрашени в Европа са 95 вида.

С инициирането на издаването и пускането в употреба на тази серия от четири марки, Фондация Виа Понтика цели да популяризира богатството от биологично разнообразие, което все още имаме, да промени отношението на хората към защитените територии и видове, за да има чиста природа и за поколенията след нас. И както казва Бан Ки-мун – бивш генерален секретар на ООН: „Въпреки, че индивидуалните стъпки изглеждат малки на фона на глобалните заплахи и тенденции, обединяването на усилията на милиарди хора в обща цел, може да направи значими промени“.

 

 

Марките с 4 от най-красивите видове водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие са пуснати в употреба