Колекция от пощенски марки с тема WWF -Световния фонд за дивата природа, бяха дарени на Фондация Виа Понтика. Тя представя някои от най-изумителните диви птици и животни в света.

Вижте каталога ТУК

Световният фонд за природата (WWF) е международна неправителствена организация, създадена през 1961 г., която работи в областта на опазването на дивата природа и намаляването на влиянието на човечеството върху околната среда.

Това е най-голямата световна организация за опазване с над пет милиона привърженици в целия свят, която работи в повече от 100 страни с помощта на 7000 служители и над 5 милиона доброволци, като подкрепя около 1300 проекта за опазване и опазване на околната среда. WWF е фондация с 55% финансиране от лица и завещания, 19% от правителствени източници (като Световната банка, DFID, USAID) и 8% от корпорации през 2014 г.

 

 

WWF започна работа в България в началото на 90-те години. Природозащитните дейности първоначално бяха фокусирани върху долния Дунав и неговите притоци, но оттогава се разшириха в цялостна програма, която включва дейности по опазване на горите и устойчиво управление на горите, защитените територии, питейната вода, както и земеделието и развитието на селските райони. През 2006 г. WWF създаде регистрирана организация в България.

България също използва дивите птици и животни като своя тема за поредица от пощенски марки, за да отбележи активната работа по опазванe и възcтановяванe на биологичното pазнообpазие и гаpантиpанe ycтойчивото pазвитие в страната.

Едни от най-красивите птици, срещащи се по българското Черноморие бяха изобразени на серия от четири пощенски марки, която на 01.02.2019 г. бе пусната в употреба. Инициатор за създаването на марките бе Фондация Виа Понтика.

 

Серия марки „Виа Понтика -миграционният път на птиците“

Голям гмурец             Podiceps cristatus

Малка бяла чапла      Egretta garzetta

Розов пеликан             Pelecanus onocrotalus

Малък корморан        Microcarbo pygmaeus

 

Валидиране на марките-01.02.2019

Марки с тема Световния фонд за дивата природа (WWF) бяха дарени на Фондация Виа Понтика