„Трябва да защитим природата, да възстановим екосистемите и да установим баланс в отношенията си с планетата. Наградите ще бъдат огромни. Като обърнем загубата на биологично разнообразие, можем да подобрим човешкото здраве, да осъществим устойчиво развитие и да се справим с извънредната ситуация в областта на климата. Съществуват решения за защита на генетичното разнообразие на нашата планета на сушата и в морето. Всеки има своята роля. „

                                                                   Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН

 

Организацията на обединените нации обяви 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие (МДБР), за да увеличи разбирането и осведомеността по въпросите на биологичното разнообразие.  Най-напред Общото събрание на ООН през 1993 г.бе определило 29 декември (датата на влизане в сила на Конвенцията за биологичното разнообразие) за Международен ден на биологичното разнообразие, но през декември 2000 г. Общото събрание на ООН прие 22 май като МДБР, за да отбележи приемането на текста на конвенцията на 22 май 1992 г. от Заключителния акт на Конференцията за приемане на съгласувания текст на Конвенцията за биологичното разнообразие в Найроби, Кения. Отчасти това беше направено, защото за много държави беше трудно да планират и проведат подходящи тържества за датата 29 декември, като се има предвид броят на празниците, които съвпадат през това време на годината.

Тъй като глобалната общност е призвана да преразгледа връзката ни с природния свят, едно е сигурно: въпреки всички наши технологични постижения ние сме напълно зависими от здрави и жизнени екосистеми за водата, храната, лекарствата, дрехите, горивото, подслона и енергия, назоваваме само няколко.

Тази година 2021 темата е „Ние сме част от решението“- „We’re part of the solution“. Лозунгът беше избран да бъде продължение на инерцията, генерирана миналата година по общата тема „Нашите решения са в природата“- „Our solutions are in nature“, която послужи като напомняне, че биологичното разнообразие остава отговор на няколко предизвикателства за устойчиво развитие.

От природосъобразните решения на климата, здравните проблеми, продоволствената сигурност и устойчивия поминък, биологичното разнообразие е основата, върху която можем да надграждаме по-добре. Това е основното послание от Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD), ключов международен инструмент за устойчиво развитие.

Когато биоразнообразието има проблем, човечеството има проблем

Биологичното разнообразие често се разбира от гледна точка на голямото разнообразие от растения, животни и микроорганизми, но включва и генетични различия във всеки вид – например между сортове култури и породи добитък – и разнообразието от екосистеми (езера, гори,

пустини, селскостопански пейзажи), които са домакини на множество видове взаимодействия между своите членове (хора, растения, животни).

Ресурсите на биологичното разнообразие – Biological diversity resources са стълбовете, върху които изграждаме цивилизации. Рибите осигуряват 20 процента от животински протеини на около 3 милиарда души. Над 80 на сто от човешката диета се осигурява от растения. Около 80% от хората, живеещи в селските райони в развиващите се страни, разчитат на традиционни растителни лекарства за основно здравеопазване.

Но загубата на биологично разнообразие заплашва всички, включително здравето ни. Доказано е, че загубата на биологично разнообразие може да разшири зоонозите –biodiversity loss could expand zoonoses– болести, предавани от животни на хора – докато, от друга страна, ако запазим биоразнообразието непокътнато, то предлага отлични инструменти за борба с пандемии като тези, причинени от коронавирусите.

Въпреки че все повече се признава, че биологичното разнообразие е глобален актив с огромна стойност за бъдещите поколения, броят на видовете значително се намалява от определени човешки дейности. Предвид важността на общественото образование и осведомеността по този въпрос, ООН реши да се чества ежегодно Международния ден за биологичното разнообразие-International Day for Biological Diversity.

cbd.int

Международен ден за биологично разнообразие – 22 май