На 18 май е Международният ден на очарованието на растенията, който учебните заведения и научните институти в България се подготвят да честват. Събитията ще се проведат не само на 18-ти, но и в други работни дни от седмицата.

Международният ден на очарованието на растенията се провежда за пети път под егидата на Европейската организация за растителна наука ( European Plant Science Organisation (EPSO), Брюксел, Белгия. Целта на това честване е да се съберат, колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани относно значението на растителната наука за селското стопанство и устойчивото производство на питателна храна, както и за градинарството, горското стопанство и производството на растителни нехранителни продукти като хартия, дървен материал, химикали, енергия и фармацевтични продукти. Ролята на растенията в опазването на околната среда също е ключово послание.

Всеки е добре дошъл да се присъедини към тази инициатива!

В България тя се подкрепя от Агробиоинститута на Селскостопанска академия, Биологическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, от Факултета по природни науки на Шуменския университет и от Аграрния университет в Пловдив.

На 18.05.2019 г. от 11 до 17 ч, във фоайето и градината на Биологически факултет с адрес на бул. “Драган Цанков” №8 са поканени ученици, студенти, учени и граждани. „Денят на очарованието на растенията” ще включва различни активности за деца и юноши, като изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения, както и посещения в Хербариума и Геномния център на факултета.

Онагледяващи презентации, постери и опитни постановки ще представят информация по различни теми свързани с растенията и тяхното значение. В края на деня ще се раздават награди на победителите в различните тематични конкурси на тема “Растенията като храна за хора и животни”.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” ще открие в зала 202 Международния ден на очарованието на растенията на 16 май c програма под мотото „Никой не е по-голям от хляба“. Тя включва научен семинар „От зърното до хляба“, изложба „Минало, настояще и бъдеще на хляба, хлебните и сладкарските изделия“, награждаване на победителите от литературен конкурс „Най-вкусният хляб“ и др.

Аграрният университет в Пловдив кани всички студенти, преподаватели и служители в парка на Университета да отбележат празника на 16 май с изложби, базари, презентации и дискусии за богатството на растителния свят, за ролята на растенията в опазването на околната среда и други.

Международният ден на очарованието на растенията ще честват наши университети