На неотдавнашната среща на високо равнище на защитници на природата Nature Champions Summit в Канада, IUCN подписа подкрепената от Канада Харта срещу замърсяването на океаните с пластмаса. Този план от пет части символизира глобалния ангажимент на най-високо равнище за преосмисляне на връзката на света с пластмасите и пренасочване на икономиките към нулеви пластмасови отпадъци.

Хартата срещу замърсяването на океаните с пластмаса- Ocean Plastics Charter , подкрепена от Канада и одобрена от Европейския съюз, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство на срещата на върха на Г-7 миналата година, е знаменателно споразумение, което очертава конкретни стъпки за изкореняване на пластмасовото замърсяване. Хартата признава необходимостта от спешни действия от всички сектори на обществото за преодоляване и предотвратяване на широкомащабните опустошителни въздействия на морските отпадъци върху здравето и устойчивостта на нашите океани, морета и крайбрежни общности.

Хартата осигурява рамка за предотвратяване на лошо управление на пластмасовите отпадъци и гарантира, че пластмасите трябва да бъдат възстановявани и могат да бъдат използвани повторно или рециклирани. В нея също така се подчертава значението на това да не се третира пластмасата като продукт за еднократна употреба, а да включва рециклиране като се цели намаляване на ненужната употреба на пластмаси и свързаните с тях отпадъци.
Освен IUCN, Хартата вече е подписана от повече от 20 страни и над 50 компании и организации по целия свят.

„Това е знак, че в целия свят набира инерция желанието за справяне с пластмасовото замърсяване. Хартата е в съответствие с глобалната програма „Затвори пластмасовата чешма“ на IUCN, която се застъпва за подхода на управление на жизнения цикъл на пластмасите. Утвърждаването на Хартата допринася за тази работа и ще позволи на IUCN да надгради установените партньорства и да насърчи нови сътрудничества за справяне с проблема с пластмасите ”, каза Кириак Сендашонга (Cyriaque Sendashonga), глобален директор на IUCN Policy Policy и Program Group, след като присъства на срещата на високо равнище на защитниците на природата в Монреал.

iucn.org

Международният съюз за опазване на природата(IUCN) подкрепя глобалната Харта срещу замърсяването на океаните с пластмаса