На 20 Февруари 2020 г., в град Бургас, в Експозиционния център „Флора“ на Приморския парк, зала № 2, бе проведен информационен ден по Покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2  „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“, организиран от програмния оператор към програма „Опазване на околната среда“.

Членове на екипа на Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter BSB552, който се изпълнява съвместно с Община Бургас, Университет на Констанца-Румъния, Държавен университет на Тбилиси- Грузия и водещ партньор Фондация Виа Понтика-България, посетиха събитието.

Приветствени слова от заместник министър Атанаска Николова и проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет гр. Бургас, дадоха старт на презентационния панел, с фокус: обсъждане на основни понятия, допустими кандидати и партньори, партньорско споразумение, попълване на бюджет и други специфични условия.

„През тази година България е насочила усилията към опазването на уникалното опазване на Черно море, за да развиваме качествен туризъм, рибарство и аквакултури и да направим нашите градове по-чисти и атрактивни. По данни на Европейската комисия между 150 хил. и 500 хил. тона отпадъци на година попадат в световните океани и морета. Затова на дневен ред са проблемите с микро пластмасите, които преминават и в нашия организъм. Затова сме насочени към местните власти, които да включат активно гражданите да осъществяват тази политика. Бъдете активни в подготовката на проектните предложения.“, каза зам.-министър Атанаска Николова.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.

Малката грантова схема финансира проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. В синхрон с всички предприети мерки по проекта РедМарЛитър и в желанието си да обогати и надгради създаденото сътрудничество с други партньори по оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, Фондация Виа Понтика активно следи всички възможности за решаване на този проблем от международно значение.

Мерки за намаляване на морските отпадъци