Описание

Едра дневна граблива птица с дължина на тялото: 80-100 см. Размах на крилете: 210-265 см. Тегло: 3600-7000 г. Дълголетие:20 години.

Има възрастов диморфизъм. Възрастните са сиво-кафяви с почти черни крила; главата и шията са белезникави; клюнът е масивен, жълт, на върха силно извит надолу; опашката е къса, заоблена и бяла. Младите птици са по-тъмно оцветени, с тъмни опашки и черен клюн. Задният ръб на крилата е дъговидно извит и назъбен; главата силно източена напред.

Издава звуци най-вече по време на „ухажване“, гнездене и териториална отбрана. Мъжкият издава силен и дрезгав вик, а женската – по-дълбок и плътен.

Разпространение и местообитание

 

Среща се в Европа (включително България) и Азия, от тундрата до пустинните области, на територия с ширина около 3000 км. Популацията в Европейския съюз не надвишава 600 двойки, предимно в Норвегия, Германия, Полша.

Обитава райони около реки, езера,морски басейни и океани, богати на храна (риба и водолюбиви птици), с високи дървета. През есенно-зимния период се среща и край изкуствени водоеми – язовири, рибарници и други.

В България е постоянен вид, със зимуващи предимно млади птици от по-северни райони (делтата на р. Дунав). В миналото е гнездил често край р. Дунав, Черноморското крайбрежие и по поречията на големите реки в равнините.

Хранене

Териториални птици, младите са скитащи, но между петата и десетата година се установяват на определено място. Ловува на сушата и водата може да залови и вдигне във въздуха риба или друга плячка с тегло до 8 кг. Плячка на морския орел стават предимно едри риби, гъски, лебеди, жерави, патици, зайцевидни, малките на тюлените. Понякога отнема плячката на орела рибар и други рибоядни птици. Преследва и гмуркащи се под водата птици.

Гнездене

Гнездо — двойката винаги има няколко на територията си, като всяка година ремонтира и използва някое от тях. Едно достатъчно старо гнездо, може да достигне 5 м височина и 2 м диаметър. Намира се в короната на някое подходящо дърво или на скален корниз. Яйца – 2 (много рядко 3) броя, бели на цвят, с дължина 75 мм. Мътенето трае 35-42 дни. Женската мъти по-голямата част от времето, но периодично е сменяна от мъжкия. Малкото напуска гнездото на около 70-90- дневна възраст.Полова зрялост настъпва на петата година и на десетата окончателно добива външния вид и оперение на възрастна птица.

Природозащитен статус

На територията на България  изключително рядък и защитен от закона вид.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морски орел (Haliaeetus albicilla)