Описание

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 21 см. Тегло: 10-14 г.

Възрастните имат фино набразден кафяв гръб и бели коремни части. Челото е полегато, с  белезникави „вежди”, сиви пера зад ушите, а клюнът е силен и остър. Двата  пола са идентични, както при повечето коприварчета, но младите птици са по-силно набраздени и имат петна по гърдите. Оперението е подобно на това на крайбрежното шаварче. Отличава се от него по по-светлата и по-широката задна част на „веждите“, тесния черен „мустак“ и по-късата крилна проекция.

Песента на мустакатото шаварче започва с едни от най-красивите и сладки звуци, които постепенно се издигат в кресчендо. Тези чисти и деликатни нотки, наброяващи около десет, следват един след друг бързо и почти със същия тон „тю, тю, тю, тюю“ или „дьо, дьо, дьо“. След тази звукова фаза, без преход, следва един войнствен, много анимиран, бърз и доста мелодичен трел. Контактният вик е един гърлен „трек“.  При тревога надава звуци „трррг“.

 

Разпространение и местообитание

Птица на Стария свят. Гнезди в Южна Европа и южната част на умерения пояс  в Азия и малко в Северозападна Африка. Като  много рядък скитник е наблюдавана в Полша, Дания и Великобритания. Мустакато шаварче е частично миграционен вид. Птиците  от  средиземноморските региони не мигрират, най-много няколко хаотични движения в блатата по време на зимния сезон, а птиците от Югоизточна Европа зимуват в Средиземноморието. Птиците от Унгария мигрират в северната част на Италия и Далмация, Гърция, в средиземноморските острови (Корсика, Сардиния и Сицилия), но понякога на юг чак до езерото Чад, под Сахара. Азиатската  популация  мигрира към Арабия и Пакистан. Пролетната миграция е през март, а есенната – през септември.

Обитава влажни зони с растителност по периферията. Обича мочурищата и блатата, но не където има компактни формации от тръстика, а предпочита да се засели по крайщата на наводнени местности, където стъблата от тръстика се смесват с тези на папур и острици, по които мустакатото шаварче обича да подскача.

Рядък вид в България. Популацията намалява, заради унищожаването на крайбрежните блата и намаляването на влажните зони в резултат на развитието на туризма, както и използването на инсектициди, особено за контрол на комарите.

 

Хранене

Храни се с насекоми, паяци и водни охлюви.

 

Гнездене

Мустакатото  шаварче обикновено живее самостоятелно или по двойки. Това е изключително потайна  птица, която може да остане скрита за дълги периоди от време.

Гнезди сред блатна растителност. Гнездото е много подобно на това на тръстиковите коприварчета и се прави от повече или по-малко фини материали, намерени в блатото: листа и съцветия от тръстика или острици, папур, пух. Мустакатото шаварче снася 5 – 6 яйца,мъти 14-15 дни и има едно поколение годишно през периода април-юли.

 

Природозащитен статус

Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon)