Нов доклад на IUCN (Международният съюз за опазване на природата) установява, че приблизително 229 000 тона пластмаса попадат в Средиземно море всяка година, което се равнява на над 500 транспортни контейнера всеки ден. Ако не се вземат значителни мерки за справяне с лошо управляваните отпадъци, основният източник на изтичане, това ще се удвои поне до 2040 г.
Въз основа на компилация от данни от полеви проучвания и използвайки методологията за отпечатък на морски пластмаси на IUCN (IUCN marine plastic footprint methodology), докладът Mare Plasticum: The Mediterranean (Пластмасово море: Средиземно море), разработен в партньорство с Environmental Action, оценява потоците от пластмаси от 33 страни около Средиземноморския басейн.
Той установява, че макропластмасите, получени от неправилно управлявани отпадъци, съставляват 94% от общото изтичане на пластмаса. Веднъж попаднала в морето, пластмасата се утаява най-вече във седиментите под формата на микропластмаси (частици, по-малки от 5 мм). Докладът изчислява, че в Средиземно море са се натрупали повече от един милион тона пластмаса.

Замърсяването с пластмаса може да причини дългосрочни щети на сухоземните и морските екосистеми и биологичното разнообразие. Морските животни могат да се заплитат или да поглъщат пластмасови отпадъци и в крайна сметка да умрат от изтощение и глад. Освен това пластмасовите отпадъци отделят в околната среда химически вещества като омекотители или забавители на горенето, които могат да навредят както на екосистемите, така и на човешкото здраве, особено в полузатворено море като Средиземно море. Както става ясно от доклада, настоящите и планираните мерки не са достатъчни, за да намалят изтичането на пластмаса и да предотвратят тези въздействия, казва Мина Епс(Minna Epps), директор на морската програма на IUCN -Global Marine and Polar Program.

Според доклада Египет (около 74 000 тона / година), Италия (34 000 тона / година) и Турция (24 000 тона / година) са страните с най-висок процент на изтичане на пластмаса в Средиземно море, главно поради големи количества лошо управлявани отпадъци и големи крайбрежни популации. На глава от населението, обаче, Черна гора (8 кг / година / човек), Албания, Босна и Херцеговина и Северна Македония (всяка, от които допринася с около 3 кг / година / човек) имат най-високите нива на изтичане.

Правителствата, частният сектор, изследователските институции и други индустрии и потребители трябва да работят съвместно за препроектиране на процесите и веригите за доставки, да инвестират в иновации и да приемат устойчиви модели на потребление и подобрени практики за управление на отпадъците, за да затворят пластмасовия кран“, казва Антонио Троя(Antonio Troya), ръководител на Центъра за средиземноморско сътрудничество на IUCN-Centre for Mediterranean Cooperation.

Подобряването на управлението на отпадъците, започва със събирането на отпадъци, което има най-голям потенциал да намали изтичането на пластмаса с течение на времето, според доклада. В него се твърди, че повече от 50 000 тона изтичане на пластмаса в Средиземно море би могло да бъде избегнато всяка година, ако управлението на отпадъците се подобри до световните стандарти за най-добри практики само в топ 100 от допринасящите за замърсяването градове. Освен това докладът подчертава, че забраните могат да бъдат ефективни интервенции, ако се прилагат широко – например, според него глобалната забрана на пластмасовите торбички около морето допълнително ще намали изтичането на пластмаса с около 50 000 тона годишно.

Замърсяването с пластмаса е вредно за морската дива природа, напр. чрез заплитане или чрез причиняване на глад при поглъщане. Смята се също, че се натрупва в хранителната мрежа с потенциално отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

Този доклад е част от поредица публикации по програмата IUCN’s Close the Plastic Tap. Изданието е подкрепено от Фондация Mava.

Публикацията е достъпна тук.

За повече информация, моля свържете се с:

Lourdes Lázaro, IUCN Center for Mediterranean Cooperation, lourdes.lazaro@iucn.org, Tel. +34.952.028.430 Ext. 308; Mobile: +34 609729780

www.iucn.org

Над 200 000 тона пластмаса попадат в Средиземно море всяка година – доклад на IUCN