На 1 Ноември 2019 г. от 10:00 ч. в Експозиционен център „Флора“ Бургас се проведе за единадесети път Национална кръгла маса „Морето – граница или врата“. Събитието събра заедно представители на регионалната и местна власт, университетите, образователните структури, културните институти, неправителствени организации и граждани.

Патронът на мероприятието доц. д-р Маруся Любчева, г-жа Руска Бояджиева зам.-кмет по европейски политики и околна среда и проф. Диана Радойнова, член на академичния състав на ИУТО – „Асен Златаров“ – Бургас, откриха събитието и дадоха тон на един приятелски разговор за предизвикателствата, преимуществата и ресурсите на Черноморския басейн.

Екипът на Фондация „Виа Понтика“ представи проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (BSB552 RedMarLitter)  като част от панелът посветен на околна среда и екоиновации.

 

 

В дискусията бяха поставени въпросите за сътрудничеството в Черноморски регион чрез развитие на синя икономика и участието в местни инициативни рибарски групи. На фокус бяха изведени нетрадиционни теми като градска морска култура и редки артефакти от региона, разкриващи многообразието от креативни икономически и културни възможности за постижения.

Удачно подбраната дата в Деня на народните будители и след Международния ден на Черно море, успешно обедини идеите за синергия и импулс за работа в направленията достъпност на изследванията и интегрирана морска политика чрез иновации.

Статиите и изследванията, представени на конференцията ще бъдат публикувани в специален сборник.

Национална кръгла маса „Морето – граница или врата“