По време на Световния ден на пчелите, пчеларите в Европа се опасяват, че държавите-членки ще подкопаят забраната за убийците на пчелите-неоникотиноиди, като отварят вратата за подобни вредни пестициди. Slow Food Europe е част от общоевропейско действие за търсене на пчелоустойчиви стандарти за пестициди в Европа.
Около 75% от световните хранителни култури разчитат на опрашването на животни. Според ФАО (Организация за прехрана и земеделие, ООН) днешните видове се сблъскват със 100 до 1 000 пъти по-високи от нормалните стойности поради човешки въздействия. Въвеждането на пестициди изпрати равновесието между селското стопанство и пчелите в криза, нанасяйки вреда на нецелеви видове, оставяйки остатъци от пестициди в околната среда и хранителната верига още много години след употребата им. Неотдавнашният доклад на ФАО за биоразнообразието показа значителен спад на броя на птиците и насекомите, по-специално на пчелите и други опрашители, като посочи пестицидите като един от основните фактори.

Slow Food Europe е загрижена, че при отсъствието на строги европейски правила за безопасност, много пестициди, които убиват пчелите, ще продължат да се използват, и повече ще дойдат на пазара, което ще направи много прочутата забрана на три неоникотиноидни пестицида в Европа миналата година излишна , Slow Food Europe е сигурна, че за да спаси пчелите, ЕС трябва да забрани всички пестициди, които убиват пчелите, а не само три от тях.

Символично, по време на Световния ден на пчелите, представители на държавите-членки на ЕС се събират, за да обсъдят прилагането на стандартите за оценка на токсичността, известни като Bee Guidance Document -Ръководство за пчелите, разработен от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) през 2013 г. Въпреки това EFSA е приложил изцяло новите правила само за оценката на три неоникотиноиди (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам), които са били забранени в ЕС през 2018 г. До днес националните правителства на ЕС не успяха да подкрепят използването на Ръководството за пчелите от 2013 г. във всички други решения за пестициди. Омбудсманът на ЕС наскоро призна, че процесът на приемане на Ръководството за пчелите е „лошо управление“, тъй като Комисията е отказала да предостави публичен достъп до позициите на държавите-членки.

Slow Food Europe активно се застъпва за пълното прилагане на документа за насочване на пчелите и е част от съвместна коалиция от организации на гражданското общество, която изисква лицата, вземащи решения, да спасят пчелите и за по-голяма прозрачност в процеса на оценка на риска. На 9 май най-скорошните съвместни действия се състояха в няколко европейски града: пчелари и екологични групи подадоха петиция, подписана от над 230 000 европейци на своите национални министри на земеделието в 7 европейски столици, с молба да подобри начина, по който ЕС тества всички нови пестициди. Местната група пчелари и активисти на Slow Food се обърнаха към Министерството на земеделието в Рим и преди срещата в Брюксел помоли италианското правителство ефективно да защити пчелите от вредни пестициди.

На Световния ден на пчелите Slow Food стартира и международна акция „Slow Bees”, която цели да повиши защитата на опрашителите и да осигури по-голям резонанс, обхват и видимост към заплахите, които пчелите и другите опрашители, растенията и биологичното разнообразие срещат днес. Световната мобилизация, която ще действа, ще бъде стартирана онлайн, използвайки хештеговете #onetreeforahive #plantoneforpollinators #slowtreesforbees.

slowfood.com

 

Нов доклад за Световния ден на пчелите рисува мрачна картина от изчезване и спад

На Световния ден на пчелите: Slow Food Europe e част от действията за спасяване на пчелите