Описание

Обикновената чинка е голяма колкото врабче. Дължина на тялото: 14,5 – 16 см. Размах на крилата: 24,5 – 28,5 см, тегло 18–29 г.

Има изразен полов диморфизъм. Възрастният мъжки има черно чело и синьо-сива корона, тил и горна мантия. Крупата е светло маслиненозелена; долната мантия и лопатки образуват кафяво седло. Отстрани главата, гърлото и гърдите са мътночервенокафяви, сливащи се с бледо кремаво-розовия корем. Централната двойка пера на опашката е тъмно сива с черна ивица. Останалата част на опашката е черна, освен двете външни пера от всяка страна, които имат бели клинове. Маховите пера са черни с бяло върху базовите части на лопатките. Вторичните и вътрешните първични пера са с бледожълти ресни по външната мрежа, докато външните първични имат бял външен ръб.  През размножителния период главата на мъжкия е трицветна — челото е черно, темето и тилът са сивопепеляви, бузите — меднокафяви. Гърбът и долната страна на тялото са кафяви, кръстът е зеленикав. През останалите сезони горната страна на главата е кафеникава. През крилата има две бели ивици.

След есенното линеене върховете на новите пера имат ресничка, която добавя кафяв отлив към цветното оперение. Краищата на перата се износват през зимата, така че до пролетния размножителен сезон се показват основните ярки цветове. Очите имат тъмнокафяви ириси, а краката са сиво-кафяви. През зимата клюнът е бледосив и малко по-тъмен по горния ръб, но през пролетта отново става синкавосив с малък черен връх.

Женската е с по-светли тонове в оперението и много по-обикновена на външен вид от мъжкия. Главата и горната част на гърба са в нюанси на сиво-кафяво. Долната част и кръста са убито маслиненозелени. Крилата и опашката са подобни на тези на мъжкия.

Младите индивиди приличат на женската, но оперението им е пухкаво.

Мъжките обикновено пеят два или три различни типа песни, а има и регионални диалекти.

Разпространение и местообитание

Разпространена е в Европа, Северозападна Африка, Азия и Западен Сибир. Ареалът за размножаване включва северозападна Африка и по-голямата част от Европа и се простира на изток през умерена Азия до река Ангара и южния край на Байкал в Сибир. Съществуват и редица отличителни подвидове на Азорските острови, Канарските острови и островите Мадейра в Атлантическия океан.

Тази птица не е мигрираща в по-топлите части от ареала си, но през зимата напуска по-студените райони, т. е.  В северните области е частично прелетна, а в южните — постоянна птица.

В България е разпространена широко. Среща се от морското равнище до горната граница на гората. Обитава гори, паркове, градини, дворове в населени места, с изключение на някои безлесни земеделски райони в равнините. Многобройни в полупланинските и планинските гористи райони.

Хранене

Храни се с насекоми, дребни семена и листни пъпки.

Извън размножителния период обикновените чинки ядат предимно семена и друг растителен материал, който намират на земята.

Те често се хранят на открито в големи ята.

По време на размножителния период диетата им преминава към безгръбначни, особено обезлистващи гъсеници. Те се хранят по дърветата, а също така понякога правят кратки налети, за да улавят насекоми във въздуха.

Младите се хранят изцяло с безгръбначни, които включват гъсеници, листни въшки, щипалки, паяци и ларвите на бръмбарите.

Гнездене

Обикновените чинки започват да се размножават, когато са на 1 година. Те са предимно моногамни. Датата за размножаване зависи от пролетната температура и е по-рано в Югозападна Европа и по-късно в Североизток. Мъжкият привлича женската на своята територия чрез песен.

Гнездата се изграждат изцяло от женската и обикновено се намират в разклоненията на храст или дърво на няколко метра над земята. Гнездото има дълбока чаша и е облицовано със слой от фини клонки, коренчета и мъх, отвън е замаскирано с лишеи, а отвътре е меко застлано.

Яйцата се снасят рано сутрин на всекидневни интервали, докато люпилото завърши. Женската снася 4 – 7 синкави или сиви яйца, изпъстрени с ръждивокафяви петна и шарки, които мъти 12 – 16 дена.

Пилетата се излюпват почти голи, със затворени очи и се хранят и от двамата родители, но главно от женската. Те се хранят главно с гъсеници. Малките напускат гнездото след две седмици. След това младите птици се подпомагат от храненето от двамата родители за още три седмици. Много рядко родителите започват второ люпило, но когато го направят, то винаги е в ново гнездо.

Непълнолетните претърпяват частично линеене на около пет седмична възраст, при което заместват много от скритите си пера на главата и тялото, но не и първичните  и вторичните полетни пера. След размножаването възрастните птици се подлагат на пълно годишно линеене, което продължава около десет седмици.

Природозащитен статус

Обикновената чинка има обширен обхват, оценен на 7 милиона квадратни километра и голяма популация, включително около 130–240 милиона гнездящи двойки в Европа. Като се има предвид размножаването и на птиците в Азия, общата популация е между 530–1,400 милиона индивида. Няма данни за някакъв сериозен общ спад в числеността, така че видът е класифициран от Международния съюз за опазване на природата като незастрашен.

 

 

Обикновена чинка (Fringilla coelebs)