Секретариатът на Рамсарската конвенция за влажните зони организира онлайн дискусия по повод Световния ден на влажните зони 2021 г. в понеделник, 1 февруари 2021 г., от 15.00 до 16.30 CET.

В отговор на поканата от Секретариата, г-жа Ина Агафонова, основател и председател на Управителния съвет на Фондация Виа Понтика, взе участие в събитието.

„Влажните зони и водата“ е темата за отбелязване по света в Деня на влажните зони през 2021 г., за да се подчертае важната роля на влажните зони за сигурността на сладките води и за постигането на 6-тата цел за устойчиво развитие на ООН за осигуряване наличност на вода.

Събитието на високо ниво беше модерирано от генералния секретар на Рамсарската конвенция, Марта Рохас Урего и в него участваха различни лектори, включително ръководителите на IPBES (Междуправителствената научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемните услуги), Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, експерти от UN-WATER (Организацията на обединените нации по водите) и Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Danone (Данон) , както и представител на  Мексиканското правителство и председателят на Scientific and Technical Review Panel (Групата за научно-технически преглед).

Лекторите разкриха, защо трябва да разширим и ускорим инициативите, които опазват влажните зони и всички сладководни екосистеми и как да осигурим сладка вода за всички.

Изявление на г-жа Марта Рохас Урего, генерален секретар на Конвенцията за влажните зони по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2021 г.

Онлайн дискусия по повод Световния ден на влажните зони 2021 г., домакинстван от Wetlands International