Европейската зелена седмица е най-голямото ежегодно европейско събитие относно политиката за околната среда, което привлича участници от правителствените среди, промишлеността, неправителствените организации, научните среди и медиите за осъществяване на уникален обмен на идеи и най-добри практики, както и мотивиране на гражданите да се включат в природозащитните акции на ЕС и да направят своя собствен принос.

За отбелязване на Европейската зелена седмица 2019 в рамките на съвместна инициатива на Европейската комисия, Фондация Виа Понтика в партньорство с Община Бургас, РИОСВ-Бургас, Проект Булеварт и Община Камено избра да събере ученици, гости и граждани в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.

Събитието се проведе на 30 май 2019 г. и включи:

1/ Отворени врати – Посещение на депото за отпадъци „Братово – запад“ и открита лекция от експерт – сепариране на количества отпадъци, съхранение на опасни и специфични отпадъци, представяне на площадки за рециклиране и инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци.

2/ Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

а/Ти можеш ли да компостираш?- запознаване с тази екосъобразна практика, чрез която хората могат да превърнат хранителни и биологични отпадъци в хумус, като по този начин окажат помощ на природата.

б/ Подари ми цвете!- Инициатива за улавяне на усмивки

в/ Състезание за разделно събиране на отпадъци

г/ Викторина на тема „Околна среда“

Децата обогатиха знанията си по екология и искрено се забавляваха сред красивата флора и фауна на Екопарк „Вая“.

Събитието уважиха г-жа Руска Бояджиева – зам.- кмет по европейски политики и околна среда, г-н Павлин Михов – директор на Дирекция Околна среда  -Община Бургас, г-жа Даниела Алексиева – Иновационни системи – Бургас и експерти от Община Бургас.

Председателят на Комисията по околната среда и водите в 44 НС Ивелина Василева и зам.-областният управител проф. Севдалина Турманова изпратиха поздравителни адреси за старта на събитието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки: Венелин Тодоров и Ваня Янчева

Отбелязване на Европейската зелена седмица 2019 в Бургас