Ина Иванова Агафонова-учредител и председател на УС

 

Елица Чавдарова Станчева– Изпълнителен директор

 

Ана Димитрова Янчева Координатор проекти

 

Иванка Георгиева Янкова-Мизинева- Отговорник за подготовката и изпълнението на всички процедури за външно възлагане от Фондация Виа Понтика

 

 

Ние сме част от:

Wetlands International
IFOAM