Video made by avibirds team

 

Описание

Дължина на тялото на пойния лебед е 165 cм, размахът на крилете около 205-243 cм, а тежи между 8 и 12 кг. При него няма изразен полов диморфизъм. Оперението му е чисто бяло. Прилича на малкия лебед, но е по-едър. За разликата от немия лебед, държи шията си изправена и е малко по-дребен. В основата клюнът на пойния лебед е жълт, подобно на малкия лебед, но при пойния лебед жълтото петно достига до средата му.

Плува добре, но не се гмурка, докато търси храна, а потапя само главата си. Издава висок и ясен тръбен звук.

Пойният лебед е моногамен и живее по двойки, които са постоянни. Извън разможителния период птиците са на ята. Полова зрялост настъпва на 2–3 годишна възраст, а дълголетието му е 8 години.

Разпространение и местообитание

Пойният лебед  е едър представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Това е палеарктичен вид, чийто гнездови ареал обхваща Исландия, Скандинавските страни и Северна Русия. Среща се още в Азия, Канада и САЩ. Зимува на места почти в цяла Европа.

В  България е преминаващ и зимуващ основно около големите водоеми по Черноморското крайбрежие. Среща се в езерата Вая, Атанасовско, Поморийско, Шабла, Дуранкулак.

Обитава крайбрежните участъци на езера, язовири и големи реки, като понякога можем да го срещнем и в близост до соленоводни басейни, морски плитчини, орни земи, пасища.

Пойният лебед е прелетна птица и когато първият студ се появи в началото на есента, мигрира на групи на юг. Западната група отива към  Британските острови, крайбрежието на Северно море и Ламанша до върха на Бретан. Източната  група се премества към Каспийско и Черно море, а популацията със  седалище в Скандинавия е тази, която се придвижва най-малко.

Хранене

Пойният лебед с храни с водна и наземна растителност. Понякога яде и животинска храна, дребни рибки, които търси на дълбочина до метър, метър и половина. В България се храни предимно в зимни посеви в съседство с големи незамръзващи водоеми, където нощува. Малките се хранят само с жива храна, дребни безгръбначни, ракообразни, насекоми и мекотели.

Гнездене

Пойният лебед гнезди на земята или върху купчина суха тръстика, в близост до вода, често пъти на обрасли с водна растителност островчета. Гнездото е голямо, построено от сухи клонки, мъх, тръстика. Снася 3–7 бели или сиво-жълтеникави яйца, които само женската мъти в продължение на 35–40 дни. През това време мъжкият е в близост до гнездото и го защитава. Малките се излюпват втората половина на юли, достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно. Двамата родители се грижат заедно за малките.

Природозащитен статус

Според Международния съюз за защита на природата пойният лебед е слабо засегнат вид, но в България е включен в Червената книга като застрашен.

 

 

Поен лебед (Cygnus cygnus)